Java ile Nesne Yönelimli Programlama II

2010
Bu ders Java programlama dili kullanarak nesneye dayalı programlama hakkındaki konuları kapsar. Java programlama dilinin temelleri verilir, Java kütüphaneleri kullanılarak, Java dilinin nesneye dayalılık özellikleri anlatılır. Bu kütüphanedeki nesnelerle çalışma yöntemleri aktarılır. Dersin sonunda katılımcıların nesneler yaratma ve Java dilinde programlar yazabilme yeteneklerini kazanmış olması beklenir.

Suggestions

Java ile Nesne Yönelimli Programlama I
Koçyiğit, Altan(2009)
Bu ders Java programlama dili kullanarak nesneye dayalı programlama hakkındaki konuları kapsar. Java programlama dilinin temelleri verilir, Java kütüphaneleri kullanılarak, Java dilinin nesneye dayalılık özellikleri anlatılır. Bu kütüphanedeki nesnelerle çalışma yöntemleri aktarılır. Dersin sonunda katılımcıların nesneler yaratma ve Java dilinde programlar yazabilme yeteneklerini kazanmış olması beklenir.
Programlama Dili Kavramları
Şehitoğlu, Onur Tolga(2009)
Bu dersin amacı, bir programlama diline ait kavramları öğrencilere öğretmektir.
Yazılım Tasarım Ölçümleri İçin Bir Durum Çalışması
Demirörs, Onur; Ungan, Erdir; Ungan, Erdir(2013-12-31)
Proje yönetimi tekniklerinin etkin olarak uygulanması, yazılım projelerinin başarısını belirleyen birincil etmendir. Yazılım proje yönetiminin belli başlı alt etkinlik alanları proje planlama, proje takibi ve denetimi, ölçme ve değerlendirme, kaynak yönetimi ve risk yönetimidir. Bu etkinliklerin, sistematik yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi için yazılım projelerinin nesnel ve nicel verilerle değerlendirilebilmesine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle, birçok yazılım proje yönetim etkinliği yazılım büyüklük ölçüml...
Creative Design Exploration By Parametric Generative Systems In Architecture
Gürsel Dino, İpek (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
This paper discusses parametric design systems as a generative tool in architectural design. Parametric tools are algorithmically based, and therefore offer increased computational control over design geometry during design activity. Their adaptability and responsiveness to changing design criteria and requirements make parametric models especially useful for design exploration in complex and dynamic design settings. In performance based design, parametric control of form is particularly valuable, such that...
Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmen Adaylarının Genetik Konusu Üzerine Teknolojik Pedogojik Alan Bilgileri.
Yılmaz Tüzün, Özgül(2011-12-31)
Bu çalışma öğretmen adaylarının belli bir konu üzerindeki teknolojik pedagojik alan bilgileri hakkında bilgi toplamayı amaçlamaktadır. Bu sayede etkili teknoloji entegrasyonu için gerekli olan bilgi türlerine öğretmen adaylarının sahip olup olmadığı araştırılacaktır. Bu çalışmaya İç Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden ODTÜ, Hacettepe, Gazi, Osmangazi, Selçuk, Erciyes, Aksaray ve Ahi Evran üniversitelerindeki ilkögretim bölümü fen bilgisi öğretmenliği programlarında eğitim gören öğretmen adayları katılacak...
Citation Formats
A. Koçyiğit, “Java ile Nesne Yönelimli Programlama II,” 00, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=91.