Java ile Nesne Yönelimli Programlama I

2009
Bu ders Java programlama dili kullanarak nesneye dayalı programlama hakkındaki konuları kapsar. Java programlama dilinin temelleri verilir, Java kütüphaneleri kullanılarak, Java dilinin nesneye dayalılık özellikleri anlatılır. Bu kütüphanedeki nesnelerle çalışma yöntemleri aktarılır. Dersin sonunda katılımcıların nesneler yaratma ve Java dilinde programlar yazabilme yeteneklerini kazanmış olması beklenir.

Suggestions

Java ile Nesne Yönelimli Programlama II
Koçyiğit, Altan(2010)
Bu ders Java programlama dili kullanarak nesneye dayalı programlama hakkındaki konuları kapsar. Java programlama dilinin temelleri verilir, Java kütüphaneleri kullanılarak, Java dilinin nesneye dayalılık özellikleri anlatılır. Bu kütüphanedeki nesnelerle çalışma yöntemleri aktarılır. Dersin sonunda katılımcıların nesneler yaratma ve Java dilinde programlar yazabilme yeteneklerini kazanmış olması beklenir.
Programlama Dili Kavramları
Şehitoğlu, Onur Tolga(2009)
Bu dersin amacı, bir programlama diline ait kavramları öğrencilere öğretmektir.
Grafik ve simge tabanlı bilgisayar kullanıcı arabirimi
Çayırcı, Erdal; Neftçi, Sinan; Ünlü, Tayfun(1995-03-01)
Kalem tabanlı ve duyarlıklı ekran özelliğine sahip taşınabilir bilgisayar ortamlarında etkin, kullanıcı ile program arasındaki iletişimi grafik bir yapıda gerçekleştirmeye yönelik, genellikle 2-boyutlu tüm uygulamalarda, öncellikle ise harita ve benzeri kavramların programatik bir yapıda girilmesi ve kullanılması amaçlarına yönelik bir biçimde gerçekleştirilen yazılım ve algoritmalar tanıtılmaktadır.
Yazılım Tasarım Ölçümleri İçin Bir Durum Çalışması
Demirörs, Onur; Ungan, Erdir; Ungan, Erdir(2013-12-31)
Proje yönetimi tekniklerinin etkin olarak uygulanması, yazılım projelerinin başarısını belirleyen birincil etmendir. Yazılım proje yönetiminin belli başlı alt etkinlik alanları proje planlama, proje takibi ve denetimi, ölçme ve değerlendirme, kaynak yönetimi ve risk yönetimidir. Bu etkinliklerin, sistematik yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi için yazılım projelerinin nesnel ve nicel verilerle değerlendirilebilmesine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle, birçok yazılım proje yönetim etkinliği yazılım büyüklük ölçüml...
Bulut Tabanlı Kurumsal Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi
Eren, Pekin Erhan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Koçyiğit, Altan; Gökalp, Ebru(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, bulut tabanlı kurumsal yönetim bilişim sistemlerinin (KYBS) kullanıcılar tarafından kullanımı ve kabulünü teşvik edici ve engelleyici faktörlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Böylece, bulut servis sağlayıcılarına, ürünlerinin kabul edilebilirliğini ve kullanımını arttırmak için, ürünlerini geliştirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, öncelikle bulut bilişim ve KYBS alanında kullanıcı kabulü ile ilgili literatürde yer al...
Citation Formats
A. Koçyiğit, “Java ile Nesne Yönelimli Programlama I,” 00, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=27.