Genel Kimya Laboratuvarı Deneyleri (Türkçe)

2020
Anonim

Suggestions

Genel Fizik Laboratuvarı Deneyleri
Olpak, Mehmet Ali; Baytemir, Gülsen(2011)
Genel matematik de calculus öğrenci hataları
Ubuz, Behiye (1999-03-01)
Genel Kadercilik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Doğulu, Canay; Sakallı, Nuray (null; 2017-11-29)
Psikoloji yazınında kadercilik, çoğunlukla dışsal kontrol odağı, öğrenilmiş çaresizlik, önceden belirlenmişliğe inanma, gerçekliğin kabulü ya da baş etme becerisi gibi çeşitli kavramlarla açıklanmıştır (Esparza, Wiebe ve Quiñones, 2015). Kaderciliği ölçmek için, bu farklı kavramları ele alan çeşitli ölçekler ile kaderciliğin başlıca çalışıldığı sağlık ve yakın ilişkiler konularına ilişkin kaderci inanışları ele alan ölçekler kullanılmıştır (derleme için bkz. Esparza, 2005). Genel olarak bakıldığında, kaderc...
ADM formulation of generic massless spin-2 gravity
Doğru, Müslüm; Tekin, Bayram; Department of Physics (2018)
We give a review of the article [1], which uses the Dirac constraint analysis and 3 + 1 split of geometrodynamics[2] to create the Hamiltonian formulation of some gravitational actions. We apply the suggested methods to, Born-Infeld extension of New Massive Gravity, (BINMG) theory and find out the constraints and their classifications except for two constraints. The number of degrees of freedom in BINMG depends on the classification of these two constraints. We could not determine the classes of these two c...
Investigating trim algorithms for a utility helicopter
Demirel, Anıl.; Yavrucuk, İkay.; Department of Aerospace Engineering (2019)
Obtaining trim positions of an aircraft is an issue of importance. In this thesis, the aim is to develop a procedure that can achieve the trim points with reasonable assumptions for the entire flight of a helicopter. In order to achieve this goal an autopilot is used to determine the trim points. A high-fidelity flight model is used. The structure is based on GENHEL model. Helicopter trim states are calculated for specified flight conditions. The parameters that are sensitive to trim convergence are determi...
Citation Formats
Anonim, “Genel Kimya Laboratuvarı Deneyleri (Türkçe),” 00, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70114.