Genel matematik de calculus öğrenci hataları

1999-03-01

Suggestions

Genel Kimya Laboratuvarı Deneyleri (Türkçe)
Anonim(2020)
Genel Fizik Laboratuvarı Deneyleri
Olpak, Mehmet Ali; Baytemir, Gülsen(2011)
Genel Kadercilik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Doğulu, Canay; Sakallı, Nuray (null; 2017-11-29)
Psikoloji yazınında kadercilik, çoğunlukla dışsal kontrol odağı, öğrenilmiş çaresizlik, önceden belirlenmişliğe inanma, gerçekliğin kabulü ya da baş etme becerisi gibi çeşitli kavramlarla açıklanmıştır (Esparza, Wiebe ve Quiñones, 2015). Kaderciliği ölçmek için, bu farklı kavramları ele alan çeşitli ölçekler ile kaderciliğin başlıca çalışıldığı sağlık ve yakın ilişkiler konularına ilişkin kaderci inanışları ele alan ölçekler kullanılmıştır (derleme için bkz. Esparza, 2005). Genel olarak bakıldığında, kaderc...
Periodic solutions and stability of differential equations with piecewise constant argument of generalized type
Büyükadalı, Cemil; Akhmet, Marat; Department of Mathematics (2009)
In this thesis, we study periodic solutions and stability of differential equations with piecewise constant argument of generalized type. These equations can be divided into three main classes: differential equations with retarded, alternately advanced-retarded, and state-dependent piecewise constant argument of generalized type. First, using the method of small parameter due to Poincaré, the existence and stability of periodic solutions of quasilinear differential equations with retarded piecewise constant...
ADM formulation of generic massless spin-2 gravity
Doğru, Müslüm; Tekin, Bayram; Department of Physics (2018)
We give a review of the article [1], which uses the Dirac constraint analysis and 3 + 1 split of geometrodynamics[2] to create the Hamiltonian formulation of some gravitational actions. We apply the suggested methods to, Born-Infeld extension of New Massive Gravity, (BINMG) theory and find out the constraints and their classifications except for two constraints. The number of degrees of freedom in BINMG depends on the classification of these two constraints. We could not determine the classes of these two c...
Citation Formats
B. Ubuz, “Genel matematik de calculus öğrenci hataları,” Matematik Dünyası, pp. 9–11, 1999, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77634.