Yardım Edene Yardım

2020

Suggestions

Hybrid CPU-GPU implementation of tracking-learning-detection algorithm
Gürcan, İlker; Temizel, Alptekin; Department of Information Systems (2014)
Tracking objects in a video stream is an important problem in robot learning (learning an object’s visual features from different perspectives as it moves, rotates, scales, and is subjected to some morphological changes such as erosion), defense, public security and many other various domains. In this thesis, we focus on a recently proposed tracking framework called TLD (Tracking-Learning-Detection). While having promising tracking results, the algorithm has high computational cost. The computational cost o...
AB ve Avrupalılık
Ertuğrul, Kürşad (2011-01-01)
Travelling/writing/drawing: Karl Friedrich Schinkel's architectural journey to İtaly (1824)
Baran, Mustafa Kemal; Enginsoy Ekinci, Ayşe Sevil; Department of History of Architecture (2011)
This study is an attempt to explore the multifarious aspects of Karl Friedrich Schinkel‟s second journey to Italy in 1824. Instead of searching for direct correlations between the journey and the later architectural projects of, arguably the most prominent and influential architect of nineteenth-century Germany, it focuses on the travelling experience itself by following his route of some major Italian cities, including Milan, Florence, Rome, Naples and Venice. On this premise, the materials that he left be...
Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman (2016-01-01)
Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Tiryakioğlu, Murad (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
Citation Formats
Ö. Erdur Baker and Z. Yıldırım, “Yardım Edene Yardım,” 00, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70118.