Bir iskelet yapı

2004-8-23
Şekeryapan, Pınar
Bu buluş, portatif ve katlanabilen bir iskelet yapı (10) ile ilgilidir. Buluş konusu iskelet yapı (10), temel olarak, birden çok sayıda bağlantı elemanı (30), ve bu bağlantı elemanlarını birleştiren tüplerden (20a ve 20b) oluşmaktadır.

Suggestions

Structural optimization of a jet trainer wing structure under strength and stiffness related constraints
Adıgüzel, Ozan; Şahin, Melin; Department of Aerospace Engineering (2020-9)
This thesis presents structural optimization studies for a jet trainer aircraft wing structure. The main purpose is to select the most convenient rib/spar layout for T-38 wing like geometry which consists of metallic and composite components by using a finite element modeling and analysis tool of MSC NASTRAN optimization capabilities. In this study, in order to decrease the number of design variables and as well as to be able to obtain smooth thickness transitions between adjacent zones, design variable lin...
Bir Kompozit Kanat Kutusunun Çok Yönlü Tasarımı
Muvaffak, Hasan; Yaman, Yavuz (null; 2003-10-01)
Bu çalışmada hibrit (metal-kompozit) bir kanat için geliştirilen çok yönlü bir analiz yazılım paketi sunulmaktadır. Geliştirilen paket MSC/NASTRAN ve MSC/Aeroelasticity I paketlerini analiz kodu olarak kullanmaktadır. Çok yönlü dayanıklılık ve kanat çırpma (flutter) hız analizleri eş zamanlı olarak hesaplanmaktadır. Çalışmada geliştirilen modül tanıtılmakta ve sesaltı hızlarda uçan uçaklara ait, metal altyapılı, tek odalı, kompozit kabuklu kanat kutularının tasarımında elde edilen sonuçlar verilmektedir
Bir Uçak Kanadının Yapısal Modelinin Geliştirilmesi
Özlem, Erdener; Yaman, Yavuz (2003-10-01)
Bu çalışmada, bir uçak kanadının statik ve dinamik özellikleri incelenmiştir. Kanadın geometrik modelinin ve sonlu elemanlar modelinin oluşturulmasında ve analiz sonuçlarının incelenmesinde MSC/PATRAN® v9.0 programı kullanılmış, analizler ise MSC/NASTRAN® v70.5 programıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle kanadın ana parçaları olan kanat kutusu, hücum kenar kanatçığı, iç kanatçık ve firar kenar kanatçığı belirlenmiş, ardından parça detayları olan uçak kaplaması, kirişler ve sinirler modellenmişti...
Bir oylama cihazı
Gürsu, Hakan; Dinç, Barış; Kılıç, Eray; Yazıcı, Barış; Onay, Oğuz (Türk Patent Enstitüsü, 2010-3-03)
Bu buluş oylamanın elektronik ortamda yapıldığı bir oylama cihazı ile ilgilidir. Oylama cihazı (1) tekerlek ve/veya destek ayağının bağlandığı, içinde en az bir güç kaynağının (21) yer aldığı en az bir taban (2); tabanın (2) köşe noktalarından yükselen en az iki direk (3); direklerin (3) uç kısımlarına yerleştirilerek sabitlenen, tabana (2) paralel en az bir üst duvar (4); üst duvar (4) üzerinde yer alan bir kenarı hareketli diğer kenarı sabit en az bir yüzey (5); taban (2) ile üst duvar (4) arasına yere di...
Determination of loads on a flexible wing of a fighter jet via surrogate models
Zafer, Özgür; Şahin, Melin; Department of Aerospace Engineering (2023-1-26)
This study presents the load analysis of a flexible wing for a fighter jet. The main purpose is to demonstrate the application of a rapid methodology for aero-structural coupling and the determination of flexible wing loads suitable for the initial design stages of a fighter jet. The present methodology allows designers to include flexibility effects early on and to explore the design space quickly for flexible wing loads. The methodology uses an aerodynamic database obtained with high-fidelity computationa...
Citation Formats
P. Şekeryapan, “Bir iskelet yapı,” 00, 2004.