Bir oylama cihazı

2010-3-03
Gürsu, Hakan
Soydal , Bülent
Dinç, Barış
Kılıç, Eray
Yazıcı, Barış
Onay, Oğuz
Bu buluş oylamanın elektronik ortamda yapıldığı bir oylama cihazı ile ilgilidir. Oylama cihazı (1) tekerlek ve/veya destek ayağının bağlandığı, içinde en az bir güç kaynağının (21) yer aldığı en az bir taban (2); tabanın (2) köşe noktalarından yükselen en az iki direk (3); direklerin (3) uç kısımlarına yerleştirilerek sabitlenen, tabana (2) paralel en az bir üst duvar (4); üst duvar (4) üzerinde yer alan bir kenarı hareketli diğer kenarı sabit en az bir yüzey (5); taban (2) ile üst duvar (4) arasına yere dik yerleştirilen ve bir bağlantı elemanı ile hareketli hale gelen en az iki yan duvar (6); taban (2) ile üst duvar (4) arasındaki boşluğu (B) bir yüzeyi açık kalacak şekilde yan duvarlar (6) ile kapatan, bir bağlantı elemanı ile hareketli hale gelen en az bir arka duvar (7); üst duvar (4) üzerine yerleştirilen, yüzeyin (5) üstünü kaplayan en az bir kapak (8) ve taban (2) ile üst duvar (4) arasındaki boşlukta (B) yer alan, oy pusulaların ve seçim bilgilerinin toplandığı en az bir sandık (9) içermektedir.
Citation Formats
H. Gürsu, B. Soydal, B. Dinç, E. Kılıç, B. Yazıcı, and O. Onay, “Bir oylama cihazı,” 00, 2010.