Tümöre hedefli lipozomal ilaç salım sistemi.

2012-9-19
Konvensiyonel kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin sistemik yan etkilere sebep olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu alandaki son yıllarda yapılan araştırmalar, özel olarak tümör bölgesine hedeflendirilmiş terapilere odaklıdır. Lipozomlar bu bağlamda temelde biyobozunur olmaları ve özellikle oral kullanımda sistemik biyoyararlınımı düşük olan hidrofobik ilaçlar için toksik olmayan taşıyıcılar olmaları nedeiyle çeşitli avantajlar sağlarlar. Bu buluş siklooksijenaz-2 (C0X-2) inhibitörleri yüklenmiş, yüzeyine polietilen glikol (PEG) zincirleri bağlanmış ve EGFR aşın ifade eden hücrelere hedeflendirilmiş bir liposomal ilaç taşıyıcı sistemi anlatmaktadır. Buluş, hem ön-enflamatuar C0X-2 yolağını hem de EGFR yolağını birlikte engellemeyi ve böylece antitümör etkinlik açısından sinegik etki elde etmeyi amaçlar. Buluşla ilgili özel bir örnek, DSPC ile kolesterolden oluşan, selekoksib yüklü, yüzeyine PEG(2000)-DSPE eklenmiş ve anti-EGFR MAb molekülleri Malemid fonksiyonel gruplu PEG(2000)-DSPE zincirlerine kovalent bağlanmış liposomal ilaç taşıyıcı sistemidir.

Suggestions

Anti Kanser İlaç Hedeflemesi Amacı İle Hazırlanmış Polimer Kaplı Manyetik Monoparçacıkların İn Vivo Toksisite Analizleri.
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, çeşitli polimerler ile modifiye edilmiş manyetik nanoparçacıkların sıçanlar üzerindeki sistemik etki...
Optimization of a translating ribosomal affinity purification method
Gürcüoğlu, Irmak; Erson Bensan, Ayşe Elif; Department of Biology (2021-2-10)
Novel technologies revealed an immense transcriptome complexity in normal and in cancer cells. One of the reasons for this complexity is isoform variability in cancer cells. Transcript isoforms can arise due to alternative processing of the pre-mRNAs through alternative transcription start sites, alternative splicing, and alternative polyadenylation. To begin understanding how these isoforms may functionally contribute to the cancer phenotype, translation efficiency and coding potential of isoforms need to ...
Preparation of Barium doped Baghdadite/PHBV fibrous scaffolds for bone tissue engineering
Sadreddini, Sanaossadat; Evis, Zafer; Keskin, Dilek; Department of Biomedical Engineering (2023-1-23)
Recently, bioceramic/polymer composites have dragged a lot of attention for treating hard tissue damages using bone tissue engineering (BTE). In this context, it was aimed to develop fibrous composite poly(hydroxybutyrate) co (hydroxyvalerate)- polycaprolactone, PHBV-PCL, scaffolds containing different amounts of baghdadite (BAG) and Ba-doped BAG that can provide bone regeneration in the bone defect area and to investigate the effect of these scaffolds on the structural, mechanical, and biological propertie...
Development of manganese-doped hydroxyapatite incorporated PCL electrospun 3D scaffolds coated with gelatin for bone tissue engineering
Samiei, Alaleh; Keskin, Dilek; Evis, Zafer; Department of Biomedical Engineering (2023-1-27)
Combination of polymers and bioceramics has increased their importance in bone tissue engineering (BTE) to treat various defects. Within this frame, in this thesis, it is aimed to develop a 3D gelatin-coated PCL scaffold combined with Mn-doped hydroxyapatite (HA) in order to investigate the effect of the doping element, i.e., the manganese (Mn) ion, on the structural and biological properties of the composite scaffold. Pure and Mn-doped HAs were synthesized using microwave irradiation, and the samples were ...
VANKOMİSİN DİRENÇ GENLERİNİN DNA PROBLARI İLE YÜZEY SULARINDA in situ OLARAK TAKİP EDİLMESİ
İçgen, Bülent(2016)
Antibiyotikler tıp ve veterinerlikte mikrobiyal enfeksiyonların önlenmesinde veya tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Metabolize edilmeleri sonucu evsel ve hastane atık suları aracılığı ile yüzey ve yeraltı sularına karışabilmektedirler. Atık suların içme su akiferlerine bulaşması, içme suyu standartları açısından ciddi problemler oluşturmakta ve sağlıklı içme suyu sağlanmasını zora sokmaktadır. Bu nedenle, atık suların geri dönüşüm sürecinde antibiyotik dirençli bakterilerin ve antibiyotik direnç g...
Citation Formats
S. Banerjee and A. Tezcaner, “Tümöre hedefli lipozomal ilaç salım sistemi.,” 00, 2012.