Mikro Elektrokimyasal Sensör

2012-4-05
Bu buluş hücreler, virüsler, makromoleküller ve iyonik moleküller gibi farklı hedef analltlerin tanısı için sensör ve bu sensörlerin yapım metotlan İle ilgilidir.
Citation Formats
H. Külah, “Mikro Elektrokimyasal Sensör,” 00, 2012.