Mikroalgal Tabanlı Rekombinant Protein Ekspresyon Platformunun Geliştirilmesi

2018
Proje kapsamında mikroalgal sistemler için etkin bir rekombinant protein ekspresyonplatformunun gelistirilmesi arastırılmıstır. Yürütülen çalısmalar asagıda özetlenmektedir.Mikroalglrein kontrollü kosullarda heterofilik üretimi için maliyet etkin kültür yönteminingelistirilmesi: Bu amaçla farklı kosullarda ve farklı karbon kaynakları kullanılarak algleribüyüme performansları degerlendirilerek alglerin verimli büyüdükleri sartlar belirlenmistir. TAPbüyüme ortamının en yksek verimi sagladıgı belirlenmistir.Mikroalgal sistemlerde genetik modifikasyon için gerekli olan ekspresyon vektörlerininolusturulması: Bu amaçla projede üretimi hedeflenen streptavidin geni ve GFP geni algtransformasyonunda kullanılabilecek plasmid yapısındaki vektörlere aktarılmıstır. Elde edilenvektörler moleküler biyolojik yöntemler ile dogrulanmıstır.Mikroalgal sistemlerde etkin ve stabil ekspresyon kosullarının arastırılması: GFP içeriklivektörler kullanılarak alg hücrelerinde elektroporasyon temelli bir transformasyon yöntemioptimize edilmistir. Bu yöntem kullanılarak streptavidin geni içeren vektör alg hücrelerinetransforme edilmis, stabil transformasyon antibiyotikli besi yeri üzerinde jenerasyonlarboyunca büyütülen hücrelerde, muhtelif moleküler biyolojik yöntemler kullanılarakdogrulanmıstır. Strepativin genini kromozomal olarak içeren alg hücreleri elde edilmistir.Strepatvidin proteininin algal sistemlerde üretimi: Gerekli transformasyon ekspresyon veprotein purifikasyon protokellerinin tamamı çalısılmıs ve ilgili prototkoller gelistitilmistir.Strepatvidin geninin hücrelere aktarılmıs ve ifadesinin ilk basamagı olan mRNAtrnaskripsiyonunun dogrulanmıs olmasına karsın, protein izolasyonu sonucunda streptavidinproteininin elde edildigine dair net bir sonuca ulasılamamıstır. Ilerleyen dönemlerdekromozomal transformasyon yerine kloroplast transformasyonunun bu sorunu asabilecegidüsünülmektedir.Streptavidin poteinlerinin etkinliginin DNA çipleri ve yatay akıslı tanı platformlarındabelirlenmesi: Streptavidinin etkinliginin belirlenmesi amacıyla DNA çipleri ve yatay akıslı teststriplerinin ticari olarak temin edilen streptavidin ve projede elde edilen streptavidin ilehazırlanmıs ve karsılastırılmıstır. Alg hücrelerinden elde edilen streptavid ile istenensonuçlara ulasılamamasına ragmen ticari olarak temin edilen streptavidin ile hazırlanan DNAçipleri ve test stripleri pozitif sonuçlar vermistir.Sonuç olarak proje öngörüsünde temel hedefimiz olan alg hücrelerinde rekombinant üretimiiçin gerekli olan tüm asamalara yönelik bilgi birikimi olusturularak ilgili yöntemlerin tümüoptimize edilerek hayata geçirilmistir.

Suggestions

Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2018)
Elektro-eğirme yöntemi günümüz teknolojisinin geliştirilmesinde önemli potansiyele sahip olanyüksek boy/çap oranındaki nanofiberlerinin üretiminde kullanılan oldukça verimli biryöntemdir. Üretilen fiberlerin nano boyutta olması ve yapıya eklenen katkı malzemesi ile nanodüzeyde etkileşime geçmesi kompozit nanofiberlerinin gelecek vaat eden konulardan biriolmasını sağlamaktadır.Bu çalışmada elektro-eğirme yönteminde kullanılan proses parametrelerinin optimize edilerekdüzgün Naylon-6 (PA6) nanofiber üretiminin...
Development of PDMS-based micromachining process for microfluidic reconfigurable antennas /
Seyedpour Esmaeilzad, SeyedehNasim; Külah, Haluk; Topallı, Kağan; Department of Electrical and Electronics Engineering (2015)
The objective of this thesis is to develop fabrication methods to implement microfluidic-based reconfigurable antennas. As the initial structure, a microfluidic based reconfigurable antenna is developed for transmitarrays, which consists of a multi-layered structure incorporating a microfluidic channel to confine liquid metal. The microfluidic channels are fabricated using soft lithography techniques where the channel material is PDMS. PDMS-to-glass and PDMS-to-PDMS bonding processes are optimized to achiev...
İletken aşı kopolimerlerinin yapısal analizi
Özdilek, Ceren; Hacaloğlu, Jale; Levent, Anıl; Toppare, Levent Kamil(2002)
Bu çalışmada, iletken polimerlerin mekanik özelliklerini geliştirmek amacı ile elektrokimyasal olarak sentezlenen aşı kopolimerlerinin yapısal analizde direkt piroliz kütle spektrometre ve Curie noktası piroliz kütle spektrometre ve Curie noktası piroliz gaz kromatografi kütle spektrometre teknikleri kullanılmış ve elde edilen kopolimerin blok kopolimer yapısına sahip olduğu saptanmıştır. Sonuçlarımız, direkt piroliz tekniğinin poilimerin yapılarının, ısıl kararlılıklarının ve ısıl bozunun mekanizmalarının ...
Synthesizing germanium and silicon nanocrystals embedded in silicon dioxide by magnetron sputtering technique
Alagöz, Arif Sinan; Turan, Raşit; Department of Physics (2007)
Applications of semiconductor nanocrystal in electronics are promising. Various techniques were developed to synthesize and analyze semiconductor nanocrystals for integrated circuit applications. In this study, silicon and germanium nanocrystals were synthesized in silicon dioxide matrix by magnetron sputtering deposition and following high temperature furnace annealing. Multilayer and single layer samples were prepared by co-sputtering depositions. Transmission electron microscopy measurements were carried...
Optimal scope of work for international integrated systems
Ertem, Mustafa Alp; Serpil, Canan; Department of Industrial Engineering (2005)
This study develops a systems integration project scheduling model which identifies the assignment of activity responsibilities that minimizes expected project implementation cost, considering the project risk. Assignment of resources to the individual jobs comprising the project is a persistent problem in project management. Mostly, skilled labor is an essential resource and both the time and the cost incurred to perform a job depend on the resource to which job is assigned. A systems integration project i...
Citation Formats
H. A. Öktem and A. M. Yücel, “Mikroalgal Tabanlı Rekombinant Protein Ekspresyon Platformunun Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrMk5UVTE.