Hide/Show Apps

Mikroalgal Tabanlı Rekombinant Protein Ekspresyon Platformunun Geliştirilmesi

Proje kapsamında mikroalgal sistemler için etkin bir rekombinant protein ekspresyonplatformunun gelistirilmesi arastırılmıstır. Yürütülen çalısmalar asagıda özetlenmektedir.Mikroalglrein kontrollü kosullarda heterofilik üretimi için maliyet etkin kültür yönteminingelistirilmesi: Bu amaçla farklı kosullarda ve farklı karbon kaynakları kullanılarak algleribüyüme performansları degerlendirilerek alglerin verimli büyüdükleri sartlar belirlenmistir. TAPbüyüme ortamının en yksek verimi sagladıgı belirlenmistir.Mikroalgal sistemlerde genetik modifikasyon için gerekli olan ekspresyon vektörlerininolusturulması: Bu amaçla projede üretimi hedeflenen streptavidin geni ve GFP geni algtransformasyonunda kullanılabilecek plasmid yapısındaki vektörlere aktarılmıstır. Elde edilenvektörler moleküler biyolojik yöntemler ile dogrulanmıstır.Mikroalgal sistemlerde etkin ve stabil ekspresyon kosullarının arastırılması: GFP içeriklivektörler kullanılarak alg hücrelerinde elektroporasyon temelli bir transformasyon yöntemioptimize edilmistir. Bu yöntem kullanılarak streptavidin geni içeren vektör alg hücrelerinetransforme edilmis, stabil transformasyon antibiyotikli besi yeri üzerinde jenerasyonlarboyunca büyütülen hücrelerde, muhtelif moleküler biyolojik yöntemler kullanılarakdogrulanmıstır. Strepativin genini kromozomal olarak içeren alg hücreleri elde edilmistir.Strepatvidin proteininin algal sistemlerde üretimi: Gerekli transformasyon ekspresyon veprotein purifikasyon protokellerinin tamamı çalısılmıs ve ilgili prototkoller gelistitilmistir.Strepatvidin geninin hücrelere aktarılmıs ve ifadesinin ilk basamagı olan mRNAtrnaskripsiyonunun dogrulanmıs olmasına karsın, protein izolasyonu sonucunda streptavidinproteininin elde edildigine dair net bir sonuca ulasılamamıstır. Ilerleyen dönemlerdekromozomal transformasyon yerine kloroplast transformasyonunun bu sorunu asabilecegidüsünülmektedir.Streptavidin poteinlerinin etkinliginin DNA çipleri ve yatay akıslı tanı platformlarındabelirlenmesi: Streptavidinin etkinliginin belirlenmesi amacıyla DNA çipleri ve yatay akıslı teststriplerinin ticari olarak temin edilen streptavidin ve projede elde edilen streptavidin ilehazırlanmıs ve karsılastırılmıstır. Alg hücrelerinden elde edilen streptavid ile istenensonuçlara ulasılamamasına ragmen ticari olarak temin edilen streptavidin ile hazırlanan DNAçipleri ve test stripleri pozitif sonuçlar vermistir.Sonuç olarak proje öngörüsünde temel hedefimiz olan alg hücrelerinde rekombinant üretimiiçin gerekli olan tüm asamalara yönelik bilgi birikimi olusturularak ilgili yöntemlerin tümüoptimize edilerek hayata geçirilmistir.