Yüksek Verimli Doğrultma İçin Adaptif Ofset Kompansasyonu Sağlayan Rf-Dc Dönüştürücü Devresini İçeren Bir Rf Enerji Hasat Sistemi

2015-12-12
Külah, Haluk
Zorlu , Özge
Gharebaghı , Kaveh
Bu buluş, tersine akımı etkili şekilde bloke ederken eşik değeri gerilimini de kompanse eden ve böylece güç dönüşüm verimliliğini (PCE ? Power Conversion Efficiency) arttıran bir tek ya da çok kademeli RF-DC dönüştürücü topolojisi içeren bir RF enerji hasat sistemi sunmaktadır. Buluş, entegre transistörleri doğrultma transistörleri olarak kullanmakta ve maksimum güç dönüşüm verimliliğini elde etmek için doğrultma transistörlerinin kapı terminallerini kontrol etmeye çalışmaktadır. Sözü edilen transistörlerin kapı terminalleri iki komplemanter transistör (NMOS ve PMOS) eklenerek kontrol edilmekte ve kapı terminali pozitif RF sırasında bir sağdaki komşu transistöre, negatif RF sırasında bir soldaki komşu transistöre bağlı hale gelmektedir. Bu şekilde, kapı terminalinin komplemanter anahtarlar ile kontrol edilmesi sayesinde ileri yönlü yük iletiminde iyi iletim ve tersine izolasyon sırasında iyi yalıtım elde edilmektedir. Bu topoloji, birden başlamak üzere herhangi bir sayıdaki kademenin kullanımına izin vermekte ve bu sayı çalışma koşulları, gereksinimler ve kullanılan entegre devre (IC ? Integrated Circuit) teknolojisine göre belirlenebilmektedir.

Suggestions

Yüksek gerilim altında vurgulu elektrik alan tekniği (VEAT) kullanılarak gıdalarda patojen ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların inaktivasyonu için prototif bir düzenek geliştirilmesi
Sevaioğlu, Osman; Bozoğlu, Faruk; Hızal, Mirzahan; Damar, Sibel(2001)
Bu çalışmanın amacı, Yüksek Gerilim Altında Vurgulu Elektrik Alan Tekniği (VEAT) için bir deneysel düzenek işlevi görecek bir prototip düzenek geliştirmek ve bu düzeneğin gıdalardaki canlı mikroorganizma sayısının azaltılması üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmada, 20 kV/cm elektrik alanı üretebilen ve 100 mikrosaniyelik artı ve eksi polariteli logaritmik azalan vurgular veren bir VEAT uygulama düzeneği kurulmuştur. İki patojenik mikroorganizma; Escherichia Coli O157:H7 ve Staphylococcus Aureus, G (...
Equipotential projection based magnetic resonance electrical impedance tomography (mr-eit) for high resolution conductivity imaging
Özdemir, Mahir Sinan; Eyüboğlu, Behçet Murat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
In this study, a direct reconstruction algorithm for Magnetic Resonance Electrical Impedance Tomography (MR-EIT) is proposed and experimentally implemented for high resolution true conductivity imaging. In MR-EIT, elec trical impedance tomography (EIT) and magnetic resonance imaging (MRI) are combined together. Current density measurements are obtained making use of Magnetic Resonance Current Density Imaging (MR-CDI) techniques and peripheral potential measurements are determined using conventional EIT tech...
Structured H-Infinity controller design and analysis for highly maneuverable jet aircraft
Özkan, Salih Volkan; Tekinalp, Ozan; Department of Aerospace Engineering (2022-2-10)
Robust control technique is utilized to develop flight control laws for highly maneuverable aircraft. A structured H-Infinity controller is used to optimize the gains of the proposed control algorithm. For this purpose systune algorithm available in Matlab is employed to successfully obtain the controller gains satisfying selected design requirements. Designed control laws are evaluated according to these requirements and validation of the methodology is presented.
Yüksek Sıcaklıkta Çalışabilen Proton Değişim Zarlı Yakıt Hücreleri
Eroğlu, İnci(2008-12-31)
Bu projede yüksek sıcaklıkta çalışan PEM yakıt pillerinde elektrolit olarak kullanılmak üzere fosforik asit yüklü polibenzimidazol (PBI) membranların geliştirilmesi ve geliştirilen membranların yakıt pillerinde kullanımlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sırasıyla PBI sentezi ve karakterizasyonu, membran hazırlanması ve karakterizasyonu ve son olarak da yakıt pili denemelerinin yapılması planlanmaktadır. Proton değişim membranlar yakıt pillerinin en önemli ve pahalı parçalarından bi...
Yüksek Verimli ve Düşük Maliyetli Tandem Perovskit / Silisyum Güneş Pillerinin Tasarımı ve Üretimi
Turan, Raşit; Yerci, Selçuk(2017)
İki yıl süre ile TÜBİTAK 2543 - CRNST ile İkili İşbirliği Programı çerçevesinde desteklenenprojenin final raporunun araştırma sonuçları aşağıda verilmektedir.Bu projenin amacı geniş bant aralıklı sahip perovskit güneş gözesi, iç içe geçmiş parmaklı(interdigitated) arka kontaklı (IBC) silisyum güneş gözesi ve bu iki yapının bir araya getirilmesiile perovskit/silisyum tandem güneş gözesi geliştirmektir. Tandem yapısının yüksek verimliliğesahip silisyum göze üzerine geniş bant aralıklı ve dolayısıyla daha fazl...
Citation Formats
H. Külah, Ö. Zorlu, and K. Gharebaghı, “Yüksek Verimli Doğrultma İçin Adaptif Ofset Kompansasyonu Sağlayan Rf-Dc Dönüştürücü Devresini İçeren Bir Rf Enerji Hasat Sistemi,” 00, 2015.