Yüksek Verimli Doğrultma İçin Adaptif Ofset Kompansasyonu Sağlayan Rf-Dc Dönüştürücü Devresini İçeren Bir Rf Enerji Hasat Sistemi

2015-12-12
Külah, Haluk
Muhtaroğlu , Ali
Zorlu , Özge
Gharebaghı , Kaveh
Bu buluş, tersine akımı etkili şekilde bloke ederken eşik değeri gerilimini de kompanse eden ve böylece güç dönüşüm verimliliğini (PCE ? Power Conversion Efficiency) arttıran bir tek ya da çok kademeli RF-DC dönüştürücü topolojisi içeren bir RF enerji hasat sistemi sunmaktadır. Buluş, entegre transistörleri doğrultma transistörleri olarak kullanmakta ve maksimum güç dönüşüm verimliliğini elde etmek için doğrultma transistörlerinin kapı terminallerini kontrol etmeye çalışmaktadır. Sözü edilen transistörlerin kapı terminalleri iki komplemanter transistör (NMOS ve PMOS) eklenerek kontrol edilmekte ve kapı terminali pozitif RF sırasında bir sağdaki komşu transistöre, negatif RF sırasında bir soldaki komşu transistöre bağlı hale gelmektedir. Bu şekilde, kapı terminalinin komplemanter anahtarlar ile kontrol edilmesi sayesinde ileri yönlü yük iletiminde iyi iletim ve tersine izolasyon sırasında iyi yalıtım elde edilmektedir. Bu topoloji, birden başlamak üzere herhangi bir sayıdaki kademenin kullanımına izin vermekte ve bu sayı çalışma koşulları, gereksinimler ve kullanılan entegre devre (IC ? Integrated Circuit) teknolojisine göre belirlenebilmektedir.
Citation Formats
H. Külah, A. Muhtaroğlu, Ö. Zorlu, and K. Gharebaghı, “Yüksek Verimli Doğrultma İçin Adaptif Ofset Kompansasyonu Sağlayan Rf-Dc Dönüştürücü Devresini İçeren Bir Rf Enerji Hasat Sistemi,” 00, 2015.