Yüksek Sıcaklıkta Çalışabilen Proton Değişim Zarlı Yakıt Hücreleri

2008-12-31
Eroğlu, İnci
Bu projede yüksek sıcaklıkta çalışan PEM yakıt pillerinde elektrolit olarak kullanılmak üzere fosforik asit yüklü polibenzimidazol (PBI) membranların geliştirilmesi ve geliştirilen membranların yakıt pillerinde kullanımlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sırasıyla PBI sentezi ve karakterizasyonu, membran hazırlanması ve karakterizasyonu ve son olarak da yakıt pili denemelerinin yapılması planlanmaktadır. Proton değişim membranlar yakıt pillerinin en önemli ve pahalı parçalarından birisidir. Çalışmada kullanılacak materyaller ve sistemlerin maliyetine de bakıldığında dünyada oldukça yüksek fiyatlar ile satılan membranlara alternatif olabilecek ucuz ve yüksek performanslı PBI membranların geliştirilmesi hedeflenmiştir. Araştırma, PBI membranların ve elektrotların geliştirilmesi yönünden uluslararası literatüre yenilik getirecek bilimsel veri birikimini sağlayacaktır.

Suggestions

Yüksek Metal Yoğunluklarına Alıştırılmış Çevresel Bakteri İzolatlarının Nükleik Asitlerinde Oluşan Değişimlerin Kızılötesi Spektroskopisi ve Gözetimsiz Örüntü Tanıma Teknikleri ile Araştırılması
Gözen, Ayşe Gül(2017-12-31)
Amacımız kadmiyum, kurşun ve gümüş ağır metallerinin engel değer üstü konsantrasyonlarında büyümeye alıştırılarak uyumlandırılmış çevresel bakteri suşlarının DNA moleküllerinde ortaya çıkan yapısal ve fonksiyonel değişimlerin bu sıradışı hücresel uyumlanma sürecinde anahtar rolü olup olmadığının araştırılması ve aydınlatılmasıdır. Bizi amacımıza götürecek olan ön bulgular, önceki çalışmalarımızdan elde edilmiş olup ve bu bulguların bazıları konu kapsam başlığı altında detaylandırılmıştır. Söz konusu bulgula...
Yüksek gerilim altında vurgulu elektrik alan tekniği (VEAT) kullanılarak gıdalarda patojen ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların inaktivasyonu için prototif bir düzenek geliştirilmesi
Sevaioğlu, Osman; Bozoğlu, Faruk; Hızal, Mirzahan; Damar, Sibel(2001)
Bu çalışmanın amacı, Yüksek Gerilim Altında Vurgulu Elektrik Alan Tekniği (VEAT) için bir deneysel düzenek işlevi görecek bir prototip düzenek geliştirmek ve bu düzeneğin gıdalardaki canlı mikroorganizma sayısının azaltılması üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmada, 20 kV/cm elektrik alanı üretebilen ve 100 mikrosaniyelik artı ve eksi polariteli logaritmik azalan vurgular veren bir VEAT uygulama düzeneği kurulmuştur. İki patojenik mikroorganizma; Escherichia Coli O157:H7 ve Staphylococcus Aureus, G (...
Yüksek Verimli ve Düşük Maliyetli Tandem Perovskit / Silisyum Güneş Pillerinin Tasarımı ve Üretimi
Turan, Raşit; Yerci, Selçuk(2017)
İki yıl süre ile TÜBİTAK 2543 - CRNST ile İkili İşbirliği Programı çerçevesinde desteklenenprojenin final raporunun araştırma sonuçları aşağıda verilmektedir.Bu projenin amacı geniş bant aralıklı sahip perovskit güneş gözesi, iç içe geçmiş parmaklı(interdigitated) arka kontaklı (IBC) silisyum güneş gözesi ve bu iki yapının bir araya getirilmesiile perovskit/silisyum tandem güneş gözesi geliştirmektir. Tandem yapısının yüksek verimliliğesahip silisyum göze üzerine geniş bant aralıklı ve dolayısıyla daha fazl...
Çok Katmanlı Kornea Yapıları için Yönlendirilmiş Hücre Tabakaları ve S-IPN Hidrojeller
Hasırcı, Vasıf Nejat(2016-12-31)
Projenin amacı, kornea doku mühendisliğinde kullanılmak üzere insan keratosit hücrelerinden oluşan yönlendirilmiş hücre katmanları ve metakrile jelatin ile doğal göz yapısına benzer hidrojeller üretmek ve bu yapıları in vitro ve in vivo koşullarda denemektir. Dünya çapında yaklaşık 10 milyon insan kornea hastalıkları ve/veya yaralanmalarından dolayı görme kaybı yaşamaktadır. Geri dönüşsüz görme kaybının günümüzde kabul edilen tek tedavi yöntemi donör doku kullanılarak yapılan doku naklidir. Fakat, iyi kalit...
Yüksek Verimli Doğrultma İçin Adaptif Ofset Kompansasyonu Sağlayan Rf-Dc Dönüştürücü Devresini İçeren Bir Rf Enerji Hasat Sistemi
Külah, Haluk; Zorlu , Özge; Gharebaghı , Kaveh (Turkish Patent and Trademark Office, 2015-12-12)
Bu buluş, tersine akımı etkili şekilde bloke ederken eşik değeri gerilimini de kompanse eden ve böylece güç dönüşüm verimliliğini (PCE ? Power Conversion Efficiency) arttıran bir tek ya da çok kademeli RF-DC dönüştürücü topolojisi içeren bir RF enerji hasat sistemi sunmaktadır. Buluş, entegre transistörleri doğrultma transistörleri olarak kullanmakta ve maksimum güç dönüşüm verimliliğini elde etmek için doğrultma transistörlerinin kapı terminallerini kontrol etmeye çalışmaktadır. Sözü edilen transistörlerin...
Citation Formats
İ. Eroğlu, “Yüksek Sıcaklıkta Çalışabilen Proton Değişim Zarlı Yakıt Hücreleri,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59091.