Yüksek gerilim altında vurgulu elektrik alan tekniği (VEAT) kullanılarak gıdalarda patojen ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların inaktivasyonu için prototif bir düzenek geliştirilmesi

Download
2001
Sevaioğlu, Osman
Bozoğlu, Faruk
Hızal, Mirzahan
Damar, Sibel
Bu çalışmanın amacı, Yüksek Gerilim Altında Vurgulu Elektrik Alan Tekniği (VEAT) için bir deneysel düzenek işlevi görecek bir prototip düzenek geliştirmek ve bu düzeneğin gıdalardaki canlı mikroorganizma sayısının azaltılması üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmada, 20 kV/cm elektrik alanı üretebilen ve 100 mikrosaniyelik artı ve eksi polariteli logaritmik azalan vurgular veren bir VEAT uygulama düzeneği kurulmuştur. İki patojenik mikroorganizma; Escherichia Coli O157:H7 ve Staphylococcus Aureus, G (+) ve G (-) modeller olarak sistemin etkinliği çalışmaları için kullanılmıştır. Öncelikle Escherichia Coli O157:H7 ve Staphylococcus Aureus mikroorganizma hücrelerinin değişen vurgu sayısı ve elektrik alan şiddetine karşı canlı kalma oranları incelenmiştir. Staphylococcus Aureus hücrelerinin Escherichia Coli O157:H7 hücrelerine göre daha dirençli olduğu görülmüştür. Mikroorganizmalara 20 kV/cm elektrik alan şiddetinde 60 vurguya kadar VEAT uygulanmış ve her iki mikroorganizma canlı hücre sayısında da 2 log düzeyinde bir azalma kaydedilmiştir. Canlı mikroorganizma hücrelerinde inaktivasyonun vurgu sayısı ile arttığı gözlemlenmiştir. Escherichia Coli O157:H7 ve Staphylococcus Aureus hücreleri 12, 14, 16 ve 20 kV/cm şiddetindeki elektrik alanlara tabi tutulmuş ve elektik alan şiddeti için inaktivasyon kinetiği araştırılmıştır. Sonuçlar Escherichia Coli O157:H7 ve Staphylococcus Aureus hücrelerinin birinci dereceden reaksiyon kinetiği izlediğini göstermiştir. Araştırmanın diğer bir kısmı ise, başlangıçtaki hücre konsantrasyonunun inaktivasyon miktarı üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla Escherichia Coli O157:H7 mikroorganizması farklı başlangıç hücre konsantrasyonlarında, 20 kV/cm'de 10 ve 30 vurguya tabi tutlmuştur. Başlangıç hücre konsantrasyonu azaltıldığında daha fazla inaktivasyon elde edilmiştir. Araştırmada, ayrıca, mikroorganizmalara 20 kV/cm'lik elektrik alan şiddetinde VEAT uygulandıktan sonra yaralı mikroorganizma hücrelerin sayısı incelenmiştir. Sonuç olarak, Escherichia Coli O157:H7 hücrelerinde vurgu sayısına bağlı olarak % 35, 92 ile % 43, 36 arasında değişen ve Staphylococcus Aureus hücrelerinde % 17, 26 ile % 30, 86 arasında değişen miktarlarda yaralı mikroorganizma hücreleri bulunduğu tesbit edilmiştir. Araştırma sonunda, kurulan deneysel düzeneğin VEAT uygulama parametrelerini sağladığını ve canlı hücrelerin inaktivasyonunda etkili olduğu görülmüştür.
Citation Formats
O. Sevaioğlu, F. Bozoğlu, M. Hızal, and S. Damar, “Yüksek gerilim altında vurgulu elektrik alan tekniği (VEAT) kullanılarak gıdalarda patojen ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların inaktivasyonu için prototif bir düzenek geliştirilmesi,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmprMk5nPT0.