Yüksek gerilim altında vurgulu elektrik alan tekniği (VEAT) kullanılarak gıdalarda patojen ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların inaktivasyonu için prototif bir düzenek geliştirilmesi

Download
2001
Sevaioğlu, Osman
Bozoğlu, Faruk
Hızal, Mirzahan
Damar, Sibel
Bu çalışmanın amacı, Yüksek Gerilim Altında Vurgulu Elektrik Alan Tekniği (VEAT) için bir deneysel düzenek işlevi görecek bir prototip düzenek geliştirmek ve bu düzeneğin gıdalardaki canlı mikroorganizma sayısının azaltılması üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmada, 20 kV/cm elektrik alanı üretebilen ve 100 mikrosaniyelik artı ve eksi polariteli logaritmik azalan vurgular veren bir VEAT uygulama düzeneği kurulmuştur. İki patojenik mikroorganizma; Escherichia Coli O157:H7 ve Staphylococcus Aureus, G (+) ve G (-) modeller olarak sistemin etkinliği çalışmaları için kullanılmıştır. Öncelikle Escherichia Coli O157:H7 ve Staphylococcus Aureus mikroorganizma hücrelerinin değişen vurgu sayısı ve elektrik alan şiddetine karşı canlı kalma oranları incelenmiştir. Staphylococcus Aureus hücrelerinin Escherichia Coli O157:H7 hücrelerine göre daha dirençli olduğu görülmüştür. Mikroorganizmalara 20 kV/cm elektrik alan şiddetinde 60 vurguya kadar VEAT uygulanmış ve her iki mikroorganizma canlı hücre sayısında da 2 log düzeyinde bir azalma kaydedilmiştir. Canlı mikroorganizma hücrelerinde inaktivasyonun vurgu sayısı ile arttığı gözlemlenmiştir. Escherichia Coli O157:H7 ve Staphylococcus Aureus hücreleri 12, 14, 16 ve 20 kV/cm şiddetindeki elektrik alanlara tabi tutulmuş ve elektik alan şiddeti için inaktivasyon kinetiği araştırılmıştır. Sonuçlar Escherichia Coli O157:H7 ve Staphylococcus Aureus hücrelerinin birinci dereceden reaksiyon kinetiği izlediğini göstermiştir. Araştırmanın diğer bir kısmı ise, başlangıçtaki hücre konsantrasyonunun inaktivasyon miktarı üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla Escherichia Coli O157:H7 mikroorganizması farklı başlangıç hücre konsantrasyonlarında, 20 kV/cm'de 10 ve 30 vurguya tabi tutlmuştur. Başlangıç hücre konsantrasyonu azaltıldığında daha fazla inaktivasyon elde edilmiştir. Araştırmada, ayrıca, mikroorganizmalara 20 kV/cm'lik elektrik alan şiddetinde VEAT uygulandıktan sonra yaralı mikroorganizma hücrelerin sayısı incelenmiştir. Sonuç olarak, Escherichia Coli O157:H7 hücrelerinde vurgu sayısına bağlı olarak % 35, 92 ile % 43, 36 arasında değişen ve Staphylococcus Aureus hücrelerinde % 17, 26 ile % 30, 86 arasında değişen miktarlarda yaralı mikroorganizma hücreleri bulunduğu tesbit edilmiştir. Araştırma sonunda, kurulan deneysel düzeneğin VEAT uygulama parametrelerini sağladığını ve canlı hücrelerin inaktivasyonunda etkili olduğu görülmüştür.

Suggestions

Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi
Çetın, Barbaros; Dursunkaya, Zafer(2016)
Bu proje kapsamında, elektronik işlemcilerin soğutulması gibi güncel uygulamalardakullanılabilecek bir mikro-oluklu ısı borusu analitik ve deneysel yöntemlerle incelenmiş,üretilmiş ve bu amaca yönelik bir entegre tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Öncelikle mikro-oluklu ısı borusunun içinde olan ısı ve akışkanlar mekaniği problemleri teorik olarakincelenerek modellenmiştir. Geliştirilen sayısal model çok oluklu bir ısı-borusununmodellenmesinde kullanılmış ve çok-oluklu ıs borusunun üretimini takiben pro...
Uzaktan algılanan verilerden hedef/nesne tanıma
Sayan, Gönül Turhan; Kuzuoğlu, Mustafa; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal(2000)
Bu proje kapsamında, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenerek geliştirilen iki farklı elektromanyetik hedef / nesne tanıma tekniği üzerinde çalışılmış, gerçekçi hedef tanıma senaryoları bilgisayar ortamında gerçekleştirilen benzetimler yoluyla test edilmiştir. İncelenen tekniklerden ilki olan, Yapay Sinir Ağları yardımı ile hedef tanıma tekniğinde Çok Katlı Perseptron ve Öz Örgütlemeli Harita tipi sinir ağları kullanılmış ve sinir ağlarının eğitiminde kullanılan hedef verilerine ait öznitelik vektörleri Za...
Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi
Gökçe, Mustafa; Kaya, İsmail; Özdemir, Tayfun; Kayıkçıoğlu, Temel; Yılmaz, Ali Özgür(2017)
Bu projede, kalp yetmezligi, yüksek tansiyon, diyabet ve kronik obstrüktif akciger hastalıgı(KOAH ) gibi kronik hastalıklara sahip hastaların uzaktan izlenmesi için günümüz bilgi vemobil iletisim teknolojilerini kullanan bir teletıp sisteminin gerçeklestirilmesi amaçlanmıstır.Çalısmanın baslangıcını 2010 yılında dünya saglık örgütü (WHO) nun tele-tıp alanındagereksinim duydugu arastırmalar ve aynı yıllarda Eric TOPOL un yaptıgı bir dizi konferans vekitap yayınları olusturmustur. Ancak son yıllarda bu alanda...
Radyo Frekansı Tanımlama Uygulamaları İçin Inkjet Anten Optimizasyonları
Ergül, Özgür Salih(2018)
1002 programı kapsamında TÜBITAK tarafından desteklenen Radyo Frekansı TanımlamaUygulamaları Için Inkjet Anten Optimizasyonları baslıklı bu projede, son yıllarda artarakkullanılan radyo-frekanslarında tanımlama (RFID) sistemleri için özgu?n ve etkin antenlerintasarlanması amaçlanmıs. Özellikle ucuz inkjet baskı yöntemine uygun olarak tasarlananRFID antenlerinin benzetim ve tasarımları, proje kapsamında gelistirilen ve sonlu yapılarınanalizlerini saglayan bir integral denklemi yönteminin genetik algoritmalar...
Türk dilinin elektriksel özellikleri
Yavus, Davras; Ergeneman, Cengiz(1977)
B.u çajışmada TUrk dilinin, anlaşılabilirlikle ilişkili olarak, elektriksel özellikleri incelenmektedir, Rasgele hecelerden oluşturul-muş dizilerle, anlaşılabilirlik deneyleri yapVI mı şti r, Ses işaretleri-nin süzgeçlenmesinin, tlirevlemmesinin, kırpılmasının anlaşılabilirliğe etkisi incelenmiştir, Bunlardan başka üç değişik türden gürültünün normal ses işaretlerine ve çeşitli işlemlerle değiştirilmiş ses işaret-lerine anlaşılabilirlik yönünden yaptığı etki incelenmiştir, Bulunan önemli sonuçlardan bazılar...
Citation Formats
O. Sevaioğlu, F. Bozoğlu, M. Hızal, and S. Damar, “Yüksek gerilim altında vurgulu elektrik alan tekniği (VEAT) kullanılarak gıdalarda patojen ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların inaktivasyonu için prototif bir düzenek geliştirilmesi,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmprMk5nPT0.