Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunun Bankacılık Alanında Uygulanması

2015-01-01

Suggestions

Avrupa Birliği Rekabet Kuralları ve 4054 Sayılı REkabetin Korunması Hakkında Kanun
Aşçıoğlu Öz, Gamze (1997-06-09)
Data protection and intellectual property in the EU and Turkey
Toğuz, Özlem; Aşçıoğlu Öz, Gamze; Department of European Studies (2010)
This research had two main purposes. Firstly it aimed at showing the regulatory framework of both data protection and intellectual property in the European Union and thus making the privacy complications of Digital Rights Managements systems clear in the developed world. This research also aimed at disclosing the complications of employment of DRMs systems in developing countries. To that end Turkey’s copyright framework has been reviewed. It was found out that DRMs systems employed in Turkey went beyond th...
Avrupa Birliği Ve Ortadoğu İlişkilerinde Süreklilik Ve Değişim Ekonomik Kriz, Kalkınma Ve Demokrasi Yardımları.
Tür Küçükkaya, Özlem(2013-12-31)
Bu araştırma, Avrupa Birliği'nin özellikle 2008-2009 ekonomik krizi sonrası Ortadoğu bölgesindeki rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bilindiği gibi, Avrupa Birliği'nin Ortadoğu bölgesine karşı birleşik, tek bir politikası olduğunu söylemek zordur. Bunun yerine, AB'nin Ortadoğu'nun alt-bölgelerine, belirli ülkelerine ve bazı temel konularına yönelik içiçe geçmiş bir dizi siyasi girişiminden bahsedilebilir. AB'nin bölgeyle olan ‘dış ilişkileri' beş temel başlık altında toplanabilir: Avrupa-Akdeniz ilişki...
Tax expenditures in the European Union and Turkey
Coşkun, Zeynep; Aşçıoğlu Öz, Gamze; Department of European Studies (2010)
This thesis analyzes the tax incentives and protection measures in the European Union and Turkey. The definition and classification of these measures in the form of tax expenditures will be stated in this study. EU’s tax provisions in sources of the Acquis Communautaire will be described followed by the practice in the EU’s major policy fields. The legal background and major policy implications of these tax policy measures in the framework of Turkey’s tax laws will be explained followed by an evaluation of ...
Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilgili Genişleme Politikası: Kuramsal Çerçeve
Torun, Zerrin (Turhan Kitabevi, 2013-01-01)
Citation Formats
G. Aşçıoğlu Öz, Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunun Bankacılık Alanında Uygulanması. 2015.