Kuş Bakısı İnsani ve Ekonomik Kalkınma: Çin ve Türkiye Özelinde Kalkınan Ülkelerin Elli Yıllık Deneyimi

2017-7-15

Suggestions

Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak
Cömert, Hasan; Voyvoda, Ebru (İletişim Yayınevi, 2017-11-01)
Kalkınma Kuramlarında Kentler
Şengül, Hüseyin Tarık (1997-05-01)
The evolution of the idea of development: From developmentalism to financialisation in a comparative perspective
Kaynak , Mehtap Tuğba; Göksel, Asuman; Department of Political Science and Public Administration (2020-10-29)
This thesis has attempted to show the evolution of the idea of developmentalism starting from the early ideas of developmentalism in 16th century and continuing with the analysis of developmental state from the end of the Second World War to the early 21st century. As the contours of developmentalism shifted from economic protectionism in the 1950s to market liberalisation in the 1980s, there has been a growing literature aiming at revitalizing the role of the state in social and economic transformation in ...
Kalkınma Ve Milliyetçilik Arasındaki Bağın Analizi: 1960'lı Yıllarda Türkiye Ve Mısır Karşılaştırması
Kibaroğlu, Ayşegül(2009-12-31)
Bu proje çerçevesinde yürütülecek çalışmanın ana sorusu, 1960'lar Türkiye'sindeki Yön-Devrim Hareketi'nin, kalkınma ve milliyetçilik –özellikle kültürel milliyetçilik- arasındaki bağın yeniden düşünülerek ele alınıp alınamayacağıdır. Kalkınma ve milliyetçilik arasındaki ilişkinin daha iyi ortaya konulmasını sağlayacak bir kuramsal çerçeve oluşturulduktan sonra, Yön-Devrim Hareketi'nin incelenmesine geçilecektir. Yön-Devrim Hareketi, milliyetçiliği kalkınma ve modernliğe giden yolda vazgeçilmez bir ilk...
Kalkınmada öncelikli yöreler uygulamasının iller arası gelir dağılımı üzerindeki etkisi
Sarı, Ramazan; Güven, Aytekin (2007-01-01)
Citation Formats
İ. C. Özen, Kuş Bakısı İnsani ve Ekonomik Kalkınma: Çin ve Türkiye Özelinde Kalkınan Ülkelerin Elli Yıllık Deneyimi. 2017, p. 81.