Doğal Tasarımsız Biyolojik İşlev

2007-07-01

Suggestions

Heterogeneous fenton oxidation process using natural martite and hydrogen peroxide for treatment of color in water
Rahmani, Amir; İmamoğlu, İpek; Khataee, Alireza; Department of Environmental Engineering (2017)
The current study aims to investigate removal of a triarylmethane dye called Acid Blue 5 (AB5) via heterogeneous Fenton-like process and compare it with its homogeneous counterpart. The heterogeneous and homogeneous catalysts used were martite and FeCl3.6H2O, respectively. The unmilled martite microparticles were processed with high energy planetary ball mill to form nanosized catalyst for heterogeneous Fentonlike process. Characterization was performed by SEM, EDX, X-ray dot mapping, BET, XRD, FT-IR, petro...
The effects of natural disaster trends on the pre-positioning implementation in humanitarian logistics networks
Bozkurt, Melda; Duran, Serhan; Department of Industrial Engineering (2011)
The most important aim of pre-positioning is to reduce the delivery lead time with eliminating the procurement stage by positioning items closer to the disaster area. The last 30 years’ data is used to designate the disaster trends; EM-DAT database is used to acquire the necessary data which includes the disaster locations, type of disasters and number of people affected. Also the most recent four years’ data is used for verification of the results. Locations of the optimal warehouses for pre-positioning ar...
Sonocatalytic fenton oxidation process using natural martite for treatment of color in water
Dindarsafa, Mahsa; İmamoğlu, İpek; Khataee, Alireza; Department of Environmental Engineering (2017)
This study aims to investigate the removal efficiency of an organic dye, Acid Blue 92 (AB92), using heterogeneous sono-Fenton-like process and compare it with its homogeneous counterpart. High energy planetary ball milling was applied to prepare sono-Fenton nanocatalyst from natural martite. The unmilled and ball milled samples were characterized by XRD, FT-IR, SEM, EDX and BET analyses. The catalytic performance of the 6h ball milled martite was the best for removal of AB92 in heterogeneous sono-Fenton-lik...
Doğal Termal Çamur Ve Yapay Çamur Yapımında Kullanılan Bentonitlerin Mineralojik Ve Jeokimyasal Karakterizasyonu Ve Peloterapik Uygulamalarda Kullanılabilirlikleri: Sağlık Açısından Olumlu/olumsuz Etkileri.
Toksoy Köksal, Fatma(2011-12-31)
Jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından öne çıkan Türkiye'de sağlık amaçlı termal uygulamaların önemi günümüzde insan sağlığı ve turizm açısından giderek artmaktadır. Termal çamurun (peloid) SPA-iyileştirme- rahatlatma amacıyla kullanımı önem kazanan uygulamalardan biridir. Peloterapi, kil ve/veya kil minerallerinin termal sularla karışarak fizikokimyasal değişikliklere uğrayamasıyla olgunlaşan termal çamurların doğrudan deri üzerine soğuk / sıcak şekilde uygulanan bir tedavi şeklidir. Doğada d...
Doğal Bir Tür Olarak Duygular
Yaylım, Berk (2021-04-30)
Citation Formats
A. Sol, Doğal Tasarımsız Biyolojik İşlev. 2007.