Üniversitelerin Geleceği

1995-09-01

Suggestions

Üniversitelerde Topluma Erişim : Odtü Toplum Ve Bilim Araştırma Merkezi (tbm) Örneği
Özden, Muhammet Yaşar(2011-12-31)
Üniversitelerde üretilen bilginin toplumsallaştırılması, bilgi üretimi kadar önemli bir konudur. Üniversitede üretilen bilginin sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla topluma erişimini gerçekleştirmek üzere stratejiler geliştirilmelidir. Bu projede ODTÜ - Toplum ve Bilim Araştırma Merkezi (TBM) örnek alınarak çeşitli topluma erişim araçlarının etkinliği test edilmesi amaçlanmaktadır. ODTÜ-Toplum ve Bilim Araştırma Merkezi (TBM); toplumda bilimsel farkındalık düzeyini artırmak üzere araştırma yapmak, toplumun...
Administrators' perceptions of motives to offer online academic degree programs in universities
Özcan, Hakan; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2014)
Although the number of online academic degree programs offered by universities in Turkey has become increasingly significant in recent years, the current lack of understanding of administrators’ motives that contribute to initiating these programs suggests there is much to be learned in this field. This study aimed to investigate administrators’ perceptions of motives for offering online academic degree programs in universities in Turkey in terms of online associate's degree programs, online master's degree...
Üniversitenin Sorunları
Keskinok, Hüseyin Çağatay; Güyagüler, Tevfik (ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, 1998-07-01)
Üniversite Yöneticilerinin URAP Üniversite Sıralamasına Dair Algıları ve Yönetim Pratikleri
Emil, Serap; Acartürk, Cengiz(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, uluslararası ve ulusal düzeyde sayıları giderek artan üniversite sıralamalarının Türkiye üniversiteleri üzerindeki, özellikle yönetim düzeyinde, etkilerini anlamaktır. Üniversite yönetimlerinin bu sıralamaları kalite anlamında nasıl yorumladıkları ve bu algının liderlik pratikleri ile karar verme mekanizmalarıyla nasıl ilişkilendiğini anlamak akademik kaliteyi arttırma konusunda önemli bulgular sağlayacaktır.
Üniversite-Meslek Odası İşbirliği
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null; 2002-01-15)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok and G. Argun, Üniversitelerin Geleceği. 1995.