Üniversitenin Sorunları

1998-07-01
Keskinok, Hüseyin Çağatay
Güyagüler, Tevfik

Suggestions

Üniversitemizde Yeni Açılımlar İçin Düşünceler
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2001-01-01)
Üniversitelerin Geleceği
Keskinok, Hüseyin Çağatay; Argun, Gökmen (ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, 1995-09-01)
Üniversite Öğrencileri Arasındaki Siber Zorbalığın Görünümleri Ve Psikolojik Etkileri.
Erdur Baker, Özgür(2009-12-31)
Amaç: Bu çalışmada şu sorulara yanıt aranacaktır: 1) Üniversite öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma sıklığı nedir? 2) Sanal ortamda öğrenciler ne tür siber zorbalıklara maruz kalmaktadır? 3) Sanal ortamda öğrencilerin sergiledikleri siber zorbalık içeren davranış türleri nelerdir? 4) Siber zorba ve siber zorbalık kurbanlarının demografik özellikleri (toplumsal cinsiyet, yaş, anne/babanın eğitim düzeyi, internet okuryazarlığı ve kullanım sıklığı v.b.) nelerdir? 5) Gençler arasında riskli ...
Üniversite Müzeleri ve Müzecilik
Erdem, Deniz (2009-07-01)
Üniversite öğrencilerinin psikolojik sorunları
Bıçak, B; Erdur Baker, Özgür (2006-02-01)
The main goal of this study was to explore college students' psychological problems by establishing a baseline measure. The measure development process had two phases: in the first phase, two focus groups with 15 university students were conducted. Based on the results of the focus group, 62 items were generated. The second phase included administration of generated 62 item questionnaire to 314 university students. Results of the exploratory factor analysis revealed 5 factors: 1) adjustment and somatic comp...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok and T. Güyagüler, Üniversitenin Sorunları. 1998.