Üniversite-Meslek Odası İşbirliği

2002-01-15

Suggestions

Üniversitelerin Geleceği
Keskinok, Hüseyin Çağatay; Argun, Gökmen (ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, 1995-09-01)
Assessment of technology transfer in university industry collaboration: case of Turkey
Maviş, Belkız; Erdil, Erkan; Department of Science and Technology Policy Studies (2019)
In this thesis, a survey was conducted to academicians from 10 university who were ranked in the top 50 universities in the Entrepreneurial and Innovative University Index announced in 2012 and supported by TUBITAK 1513 Technology Transfer Offices Support Program”. In addition, interviews were conducted with 9 TTO and 2 TUBITAK managers in Ankara. In this context, (i) the perspectives of academics to university-industry collaboration and where they are involved in technology transfer, (ii) the role of TTOs,...
Intentions and attitudes of university students towards infidelity: investment model perspective
Anlatan, Ömer; Hatipoğlu Sümer, Zeynep.; Department of Educational Sciences (2019)
This study examines to what extent commitment level of Turkish university students predicts their intentions and attitudes towards infidelity with the unique contributions of satisfaction, investment size, and quality of alternatives as the components of the Investment Model after some demographic (age and gender) and relational variables (duration of relationship) are controlled. The sample of the present study consisted of 403 Turkish university students (83.4 % female; 15.9 % male) who were in a current ...
Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Farkındalığının Belirlenmesi.
Koçak, Mehmet Settar(2012-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin gönüllülük farkındalığının belirlenmesi ve artırılmasıdır. Projenin örneklemini, Ankara’daki özel ve devlet üniversitelerde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Geliştirilecek olan anketle, üniversite öğrencilerinin gönüllülük bilinç düzeyleri belirlenecektir. Aynı zamanda, gönüllülük bilincinin artırılması için seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi planlanmaktadır. Proje sonunda elde edilecek bulgular ve proje kapsamında yürütülecek olan seminerler vasıtasıyla ...
Üniversite, Halk ve Yerel Yönetim İş Birliğinde Toplumsal Tasarım Yaklaşımı: “Üretimin Yerelliği: Kapıdağ – Erdek”
Ateş Akdeniz, Aysun; Öz, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Toplumsal tasarım, toplumsal fayda sağlamak üzere değişimler yaratma bağlamında sıkça tartışılan kavramlardan biridir. Politik ve sosyal çevrenin büyüyen problemleri, sosyal değişim ve dönüşümleri tetikleyen faktörler arasında yer almaktadır. Son birkaç yıldır Kapıdağ Yarımadası hızla ilerleyen endüstrileşme projeleri ile bölgenin süregelen mevcut yerel üretim mekanizmaları arasında gerilimli bir kıskaca sürüklenmektedir. Bu süreçte, bölgeye özgü üretimsel, fiziksel ve sosyal kaynakların kendi varlıklarını ...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Üniversite-Meslek Odası İşbirliği,” 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86660.