Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma

2016-01-01
Sümer, Nebi
SAYIL, FATMA MELİKE
Kazak Berument, Sibel

Suggestions

Anne Duyarlılığı ve Çocuğun Bağlanma Profilleri Arasındaki İlişkiler
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Karagöbek, Ayşe Büşra; Altınöz, Zeynep Su (2018-11-21)
Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi
Selçuk, Emre(2015-12-31)
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam olarak bilinmemektedir. Özellikle yaşamın ilk yılında öz-düzenlemenin öncüsü sayılabilecek davranışlar başta ebeveyn duyarlılığı olmak üzere çevresel faktörlerden nasıl etkilenmektedir? Bu etkilerin altında yatan fizyolojik mekanizma nedir? Önerilen çalışma, bu soruları cevaplamayı amaçlamak...
Anne Duyarlığı ve Erken Dönem Bağlanma TemelliEbeveynlik Destek ve Müdahale Programları
Metin Orta, İrem; Sümer, Nebi (2016-12-01)
Anne Bekçiliği Davranışı ile Ortak Anı Geçmişi Arasındaki İlişkide Baba Katılımının Aracı Rolünün İncelenmesi
Çoban, İlknur; Şahin Acar, Başak; Kazak Berument, Sibel (2019-09-21)
The Relationship between maternal gatekeeping and parental warmth through the mediating role of traditional motherhood
Aytaç, Fatma Kübra; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Department of Sociology (2018)
The current study aims to identify sociological aspects of maternal gatekeeping, and to examine the relationship between the parental warmth and maternal gatekeeping through the mediator role of traditional motherhood. In this study, the ins and outs of the mother-child relationship in the first years of life are discussed, as an institutionalised and reproduced role attributed to the woman having a child, not as a result of being biologically a mother, in the light of two fundamental approaches: Symbolic I...
Citation Formats
N. Sümer, F. M. SAYIL, and S. Kazak Berument, Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma. 2016.