Sınır‘sız’ Bir Kentsel Mekanda Buluşmak: “Columnless Canopy”, 2020, TEMA[S]

2020-04-01
Olgooco tarafından tasarlanan ve 2018 yılında inşa edilen Columnless Canopy, esnek ve geçirgen yeni bir kamusal mekân anlayışı tarifliyor. Kent hayatından izole, yaşayanlara yabancı ve tanımsız mekânların ortaya çıkması kamusal alanlara yönelik tasarım arayışlarını, yeni yaklaşımları, alternatif mimari, sosyal, estetik fikirleri de tetiklemekte. Son dönemde bu arayışlar mikro ölçekli kentsel müdahaleler olarak karşımıza çıkıyor. Bu arayışlardan biri olan Columnless Canopy, değişen aktivitelere ve ihtiyaçlara göre esnek bir kurguda olup, hem strüktürel olarak hem de barındırdığı senaryolar açısından birçok potansiyele sahip. Küçük bir dokunuştan, müdahaleden öteye geçip barındırdığı mekânsal potansiyellerle kentsel mekân haline gelen tasarım, kimi zaman bir deneyimin / etkileşimin kimi zaman ise farklı aktörlerin buluşması için sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari faaliyetlerin zemini ve ara kesiti olabiliyor. Mekânın merkezinde bulunan geniş ve yarı açık ortak alan, tasarlanan geçirgen kurgu sayesinde bulunduğu yerle direkt etkileşim içinde, doğa ve çevre ilişkilerini koparmadan sürdüren bir buluşma noktası. Bu kurgu ve strüktür, hem herkesi içine davet eden hem de doğa ve iç mekân arasındaki görsel ilişkiyi sürdüren bir mekân yaratıyor. Açık alanı zenginleştiren geçirgen kurgu, aynı zamanda her konut bloğundan izole edilmiş, onlar ve bahçe tarafından algılanan bir kentsel mekân oluşturuyor. Yerleşim alanları ile kentsel mekân arasında kontrollü bir şekilde sağlanmak istenen geçirgenlik ve hiyerarşi; değişken, esnek bir kütle ve yoğunluğa sahip bir mimari yaklaşımı ortaya çıkarıyor. Bu kapsamda tüm kullanıcıların toplanma ve buluşma noktası olması hedeflenerek istekler doğrultusunda mekâna etrafında toplanılabilecek bir bileşen olarak ateş ögesi eklenmiş. Tasarıma başlangıç noktası olarak, 35 metrekarelik kesit yüzey alanına sahip paslı metallerin pürüzsüz ve bağlantı elemanı olmaksızın düzenli bir şekilde yirmi yüz oluşturduğu bir strüktür yaratılması amaçlanmış. Çevresi ile etkileyici bir görsel ilişki kuran bu strüktürü oluşturan metal levhalar yatay dilimlerle bahçeye ve manzaraya doğru açılıyor. Bu tasarlanan yatay derinlikle açık alanla doğrudan ilişki kuran ve kontrollü bir mekân yaratılıyor. Bu görüntü perspektifinde en az parazit oluşması için düşey yönlü sistem organik bir taşıyıcı bulutuna dönüştürülmüş. Bu açıdan, tasarımdaki mekân yaklaşımı sınır/sınırsızlık gibi kavramlara ilişkin güçlü bir fikir sunuyor. İç ve dış, açık ve kapalı, hafif ve ağır, şeffaf ve opak gibi zıt kavramları birbiri içinde sürekli değişebilecek bir spektruma dönüştürüyor. Dış ve iç mekândan bakıldığında bu sürecin merkezi izleyicinin konumu. Öyle ki, mekânın yoğunluğu ve algılanma düzeyi, biçimi farklı konumlardan çeşitli mesafelerde ve yüksekliklerde değişerek çevrenin değişen doğası ile bütünleşiyor.
Mimarlık

Suggestions

İstanbul’un İlçeleri ve Koruma Stratejileri: Tasarım Odaklı Düşünmenin Disiplinler Arası Kullanımına Dair Bir Çalışma
Halis, Okan; Bağlı, Hümanur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışma farklı disiplinlerden paydaşlarla yürütülen bir çalıştay sürecini tasarım odaklı düşünme ve yaratıcılık teknikleri açısından ele almakta ve değerlendirmektedir. Tasarımın genişletilen tanımları çerçevesinde stratejik düşünme ve problem çözme gibi etkinliklerin disiplinler ve çalışma alanlarından bağımsız olarak ve onların üzerinde ele alınması üretken ve verimli sonuçlar doğurmaktadır. Ele alınan çalışma bu süreçlere dair bir deneme çalışmasıdır. Hangi ölçekte ya da alanda olursa olsun, kavramsal...
Üç Aşamalı Elektrokimya Kavram Testinin Geliştirilmesi
Şen, Şenol; Yılmaz, Ayhan; Geban, Ömer (2018-06-01)
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramsal anlamalarını belirlemek amacıyla üç aşamalı bir kavram testi geliştirmek, güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını yapmaktır. Çalışmaya 268 lise öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin, yaşları 16-20 arasında değişmektedir. Çalışmada üç aşamadan oluşan 29 soruluk bir test kullanılmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşü alınmıştır. Madde analizlerini yapmak için testin toplam puanlarına göre alt %27 ve üst %27’lik gruplar belir...
Iot Odaklı İnovasyon ve Tasarım Çalıştayı
Dalcı, Mustafa; Aras, Caner (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çalıştay, katılımcıların IoT bir ürüne ve servise yönelik fikirler geliştirmelerini destekleyici uygulamalar yürütmeleri üzerine kurgulanmıştır. Temelde elimizde, görevlerden ve IoT teknolojisinin geribildirim verme ve etkileşim biçimleri gibi tasarım odaklı uzantılarından oluşan kartlar bulunuyor. Katılımcılara rastgele bu kartlardan seçtirerek, onları, verdiğimiz görevleri yerine getiren bir ürün fikri ortaya çıkarmaya teşvik ediyoruz. Bu yolla, fikir üretme sürecini eğlenceli ve çizimlerle desteklenir ha...
Modeling of curing process of early-age concrete to assess buildability of 3D printed concrete structures
Hashemzadeh , Amirali; Dal, Hüsnü; Department of Mechanical Engineering (2023-1-20)
This work presents a possible mathematical framework for capturing the buildability phenomenon in 3D printed concrete structures. Mathematical frameworks are proposed to describe the curing and hydration kinetics of 3D printed concrete structures in their fresh state. This scheme is subsequently incorporated into three concrete plasticity damage models. In the first model, a microplane-based Drucker-Prager (DP) plasticity damage model is studied and the mathematical formulations of the remaining two models ...
A multi-temporal masking classification method for field-based agricultural crop mapping
Arıkan, Mahmut; Türker, Mustafa; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2003)
This study describes the field-based classification of agricultural crops using multi-date Landsat 7 ETM+ images acquired in May, July, and August 2000. The study area is located in north-west of Turkey with a size of about 1 5 km x 1 1.3 km and grows a variety of crops. The objective was to identify the summer (August) crops within the agricultural fields. The classification methodology is based on a multi- temporal masking of Landsat 7 ETM+ images. First, a supervised per-pixel classification of the three...
Citation Formats
G. Okumuş, “Sınır‘sız’ Bir Kentsel Mekanda Buluşmak: “Columnless Canopy”, 2020, TEMA[S],” Mimarlık, pp. 79–80, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=426&RecID=4991.