Sosyal Fayda için Büyük Veri Analizi: Suriyeli Mülteciler için bir Durum Çalışması

2019-06-01

Suggestions

Sosyal Fayda için Büyük Veri Analizi: Suriyeli Mülteciler için bir Durum Çalışması
Akyol, Mehmet Ali; Kılıç, Özgün Ozan; Taşkaya Temizel, Tuğba; Aydınoğlu, Arsev Umur; Sürer, Elif (2019-06-01)
Dynamics of social citizenship and identity perceptions: immigrant Turks from Bulgaria in Northern Cyprus
Eliz, İsmail Tefik; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Eurasian Studies (2007)
The aim of this research thesis is to analyze comparatively migration experiences in reference to changing citizenship rights of Turks from Bulgaria in northern Cyprus. Out-migrations in Bulgaria occurred in various historical chronologies out of different motivation for migration factors, and to places of different destinations. Despite the fact that mass migration flows of Turks from Bulgaria happen to be directed to Turkey, northern Cyprus was selected as a special case for this thesis, where Turks from ...
Sosyal Destek Davranışları Ölçeğinin uyarlama güvenilirlik ve geçerlilik çalışması
Ruth Yasemin, Erol; Bozo Özen, Özlem (2012-01-01)
Son bir ay içinde alınan sosyal destek düzeyini ölçen Sosyal Destek Davranışları Ölçeğini (SDDÖ) Türkçeye uyarlamak ve Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğini test etmektir. Ölçek, yol gösterme, duygusal destek ve somut yardım olmak üzere üç alanda alınan sosyal desteği ölçmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin farklı sınıf ve bölümlerinden 317 öğrenci oluşturmuştur. Geçerlilik için katılımcılardan SDDÖ’nün yanı sıra, depresyon ve algılanan sosyal destek ...
Sosyal Politika Söylemi Olarak Kırılgan Dezavantajlı Riskli Gruplar
Elif, Çarıkcı; Hoşgör, Hatice Ayşe; Tılıç, Helga (2016-12-03)
Codification of social capital : the impact of ICT
Gürsoy, Serkan; Erdil, Erkan; Department of Science and Technology Policy Studies (2013)
This study aims to investigate the impact of information and communication technologies on social capital. This impact varies not only according to the technologies used but also according to the perception of social capital. Both concepts have wider applications and differentiated areas of implementation. This study evaluates ICT in terms of “knowledge sharing.” Similarly, social capital is taken into consideration in terms of organizational context. Within such a framework, constructs affiliated with thes...
Citation Formats
M. A. Akyol, Ö. O. Kılıç, T. Taşkaya Temizel, A. U. Aydınoğlu, and E. Sürer, “Sosyal Fayda için Büyük Veri Analizi: Suriyeli Mülteciler için bir Durum Çalışması,” TSE Standard Dergisi, pp. 35–41, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://statik.tse.org.tr/upload/tr/dosya/icerikyonetimi/9269/10072019100122-2.pdf.