Sosyal Politika Söylemi Olarak Kırılgan Dezavantajlı Riskli Gruplar

2016-12-03
Elif, Çarıkcı
Hoşgör, Hatice Ayşe
Tılıç, Helga

Suggestions

Sosyal adalet liderliği ve etkili okul
Kondakçı, Yaşar (2015-05-07)
Sosyal Teoride İdeolojik Kapanımları Kırma Arayışları ve Doğu/Batı Ayrımı
Ertuğrul, Kürşad (2004-01-01)
Sosyal temsil kuramına genel bir bakış
CİRHİNLİOĞLU, FATMA GÜL; AKTAŞ, VEZİR; Öner Özkan, Bengi (2006-01-01)
Sosyal Refah Devletinin Dönüşümü ve Sosyal Yardımlar
Poyraz, Ufuk (null; 2013-12-01)
Sosyal Bilim Araştırmalarında Türkiye’de Veri Etiği Politikası: Sosyal Medya Ortamlarından Veri Toplanması
Binark, Ferruh Mutlu; Yalçın, Haydar; Karataş, Şule; Çomu, Tuğrul (2017-06-01)
Son zamanlarda Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarında sosyal medya ortamları üzerine yapılan araştırmalarda, özellikle bu ortamlardan kullanıcıların arayüzeydeki içerik üretimleri çeşitli uygulamalarla toplanmakta, veriler çeşitli şekillerde haritalanmakta, nitel veya nicel yöntemlerle analiz edilmektedir. Tüm bu araştırmalarda verinin toplanması ve kullanılmasında bazı etik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sosyal medya ortamlarında araştırma etiği konusu üzerine başta Association of Internet Research’ın, İsk...
Citation Formats
Ç. Elif, H. A. Hoşgör, and H. Tılıç, “Sosyal Politika Söylemi Olarak Kırılgan Dezavantajlı Riskli Gruplar,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87528.