TMMOB Şehir Plancıları Odası'na sunulan Meslek Etik Kural ve İlkeler

2012-05-01

Suggestions

UNESCO Doğal Miras Alanları ve Başvuru Süreci
Kaya, Zeki (2015-02-15)
Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Üçüncü Dünya Yaklaşımları
Sönmez, Esma Yağmur (2021-06-01)
Uluslararası Hukukta Üçüncü Dünya Yaklaşımları (TWAIL), politik ve entelektüel bir hareket olarak eleştirel uluslararası hukuk literatüründe öne çıkmaktadır. Bu yaklaşıma göre Avrupa merkezli uluslararası hukuk kurallarının Avrupalı olmayan milletlere dikte edilmesi ile bu kurallar, Avrupalı devletlerin emperyalist ideallerini gerçekleştirmelerinin aracı haline gelmektedir. Uluslararası hukukun tarihini, yapısını ve sürecini Üçüncü Dünya devletleri açısından anlama çabasını temsil ettiği ileri sürülen TWAIL...
Mimarlık Mesleğinin Geleceği
Güzer, Celal Abdi (2015-01-30)
Kentsel Arkeolojik Alanlarda Tasarım Süreci
Aykaç Leıdholm, Pınar (2009-06-01)
Mimar Sinan'dan Öğrenmek: Cami Tasarımında Özgünlük Arayışına Yanıtlar
Peker, Ali Uzay (null; 2013-05-01)
Architecture, Islamic' Architecture, History of Ottoman Art and Architecture, - Architecture history, Ottoman art and architecture, History of architecture, Traditional Architecture, Mimarlik Tarihi, Klasik Osmanlı Cami Mimarisi, Cami Mimarisi, Ottoman Heritage Art and Architecture, Mimari, Geleneksel Mimari, Mimari Tasarım, Medieval Islamic and Turco-Iranian world, Mongol world empire, Seljuk, Mongol, post-Mongol, and Ottoman Anatolia (1200-1500), Comparative empire, frontier, and political culture, Persia...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “TMMOB Şehir Plancıları Odası’na sunulan Meslek Etik Kural ve İlkeler,” 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=4143&tipi=2&sube=0.