Anne Duyarlılığı ve Çocuğun Bağlanma Profilleri Arasındaki İlişkiler

2018-11-21
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm
Karagöbek, Ayşe Büşra
Altınöz, Zeynep Su
Ulusal Psikoloji Kongresi (2018)

Suggestions

Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma
Sümer, Nebi; SAYIL, FATMA MELİKE; Kazak Berument, Sibel (Koç Yayınları, 2016-01-01)
Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi
Selçuk, Emre(2015-12-31)
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam olarak bilinmemektedir. Özellikle yaşamın ilk yılında öz-düzenlemenin öncüsü sayılabilecek davranışlar başta ebeveyn duyarlılığı olmak üzere çevresel faktörlerden nasıl etkilenmektedir? Bu etkilerin altında yatan fizyolojik mekanizma nedir? Önerilen çalışma, bu soruları cevaplamayı amaçlamak...
Anne Duyarlığı ve Erken Dönem Bağlanma TemelliEbeveynlik Destek ve Müdahale Programları
Metin Orta, İrem; Sümer, Nebi (2016-12-01)
Anne Bekçiliği Davranışı ile Ortak Anı Geçmişi Arasındaki İlişkide Baba Katılımının Aracı Rolünün İncelenmesi
Çoban, İlknur; Şahin Acar, Başak; Kazak Berument, Sibel (2019-09-21)
Anne Duyarlılık Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları
Kazak Berument, Sibel; Bahtiyar Saygan, Bahar; Yavaşlar, Yeşim; Bakır, Tuğçe; Aran, Özlü (2018-12-01)
In the present study, reliability and validity of Maternal Sensitivity Scale (MSS) which is based on the items of Maternal Behavior Q-Sort (MBQS; Pederson ve Moran, 1995; Sümer, Sayıl, & Berument, 2016) were evaluated. A 29-item observational scale of mother-child interactions was constructed on the basis of MBQS. One hundred and twenty mother-child (18-36 months of age) dyads participated in the study. Data were collected through semi-structured home visits (lasting around 45 minutes), and each home visit ...
Citation Formats
A. Memişoğlu Sanlı, A. B. Karagöbek, and Z. S. Altınöz, “Anne Duyarlılığı ve Çocuğun Bağlanma Profilleri Arasındaki İlişkiler,” presented at the Ulusal Psikoloji Kongresi (2018), Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70794.