Tam Kesitinde Tünel Açma Makineleri TBM’lerde Teknolojik Gelişmeler ve Uygulamalar

1991-10-11
Yeşilada, Ekrem
Özdagan, Yasemin
Birgönül, Mustafa Talat
Citation Formats
E. Yeşilada, Y. Özdagan, and M. T. Birgönül, “Tam Kesitinde Tünel Açma Makineleri TBM’lerde Teknolojik Gelişmeler ve Uygulamalar,” 00, 1991, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70958.