Tam Kesitinde Tünel Açma Makineleri TBM’lerde Teknolojik Gelişmeler ve Uygulamalar

1991-10-11
Yeşilada, E,
Ozdagan, Y,

Suggestions

Tam Eklemli Rotor İçin Pal Açıları ve Pal Yükleri Kullanılarak Hatve Çubukları ve Eyleyici Kolları Üzerindeki Yüklerin Hesaplanması Üzerine Bir Yöntem
Tıraş, Harun; Gül, Seyhan; Gürak, Derya; Yaman, Yavuz (2016-09-30)
Tam eklemli rotorlarda, pal yunuslama açılarının kontrolü amacıyla eyleyici kolları(actuator rods), yalpa tablası(swashplate)ve hatve çubuklarından (pitch links)oluşan bir mekanizma kullanılmaktadır.Pilot komutlarının uçuş kontrol sistemi tarafından modifikasyonuylaoluşan kontrol girdisi,sırasıyla eyleyici, yalpa tablasıve hatve çubuklarıyolunu takip ederek pal üzerindeki yunuslama açılarınıdeğiştirir ve helikopterin kontrolüsağlanır. Bahsedilen bu mekanizmadaki yapılardan herhangi birinin uçuş yükleri altı...
Tam Derinlikli Esnek Üstyapıların Katman Özelliklerinin Tahmini İçin Lig Şampiyonası Algoritması
Pekcan, Onur (2020-03-01)
This study proposes a backcalculation tool, based on the hybrid use of League Championship Algorithm (LCA) and Artificial Neural Network (ANN), in order to predict the stiffness related layer properties of full-depth asphalt pavements. The proposed algorithm, namely LCA-ANN, is composed of two main parts; (i) an ANN forward response model, which is developed with the nonlinear finite element solution, for computing the surface deflections, and (ii) LCA search algorithm which is employed to search and provid...
Tam derinlikli esnek üstyapıların destek vektör makineleri yöntemiyle sonlu elemanlar modellemesi
Pekcan, Onur (null; 2018-09-26)
Bu çalışma kapsamında, Destek Vektör Makineleri (DVM) tekniği yardımıyla tam derinlikli esnek üstyapıların sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmesinde, güvenilir ve hızlı çalışan bir yaklaşım sunmaktayız. Tam derinlikli esnek üstyapı modeli, doğal zemin ve üzerindeki asfalt kaplamanın eksenel simetrik olarak tasarlanması ile elde edilmektedir. Modellemede asfaltın elastik, doğal zeminin ise doğrusal olmayan (iki taraflı doğrusal) malzeme davranışına sahip olduğu kabul edilmektedir. DVM yöntemi ise, sonlu ele...
Geometric tracking control of a fully actuated rigid body and applicatin to attitude control of a quadrotor UAV
Bashiri Bargoshadi, Vahid; Kutay, Ali Türker; Department of Aerospace Engineering (2014)
This work is the study of tracking control of rigid body in a general way using a geometric approach. To achieve globally valid characteristics, it is necessary to study such a control problem in its own natural nonlinear space using differential geometric properties of the space. By linking the tracking control problem to the problem of stabilization of a single equilibrium of an error dynamics, a tracking controller in the general case of a compact Lie groups has been developed. Then, using Lassale invari...
Feedback motion planning of a novel fully actuated unmanned surface vehicle via sequential composition of random elliptical funnels
Özdemir, Oğuz; Ankaralı, Mustafa Mert; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-12-27)
This thesis proposes and analyzes a motion planning and control schema for unmanned surface vehicles that fuses sampling-based approaches’ probabilistic completeness with closed-loop approaches’ robustness. The Proposed schema is based on the sequential composition of elliptical funnels, and it consists of two stages: tree generation and motion control. For validation of the approach, we carried out experiments using both simulation and physical setup besides the mathematical analysis. In order to have a co...
Citation Formats
E. Yeşilada and Y. Ozdagan, “Tam Kesitinde Tünel Açma Makineleri TBM’lerde Teknolojik Gelişmeler ve Uygulamalar,” 00, 1991, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70958.