Tam derinlikli esnek üstyapıların destek vektör makineleri yöntemiyle sonlu elemanlar modellemesi

2018-09-26
Bu çalışma kapsamında, Destek Vektör Makineleri (DVM) tekniği yardımıyla tam derinlikli esnek üstyapıların sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmesinde, güvenilir ve hızlı çalışan bir yaklaşım sunmaktayız. Tam derinlikli esnek üstyapı modeli, doğal zemin ve üzerindeki asfalt kaplamanın eksenel simetrik olarak tasarlanması ile elde edilmektedir. Modellemede asfaltın elastik, doğal zeminin ise doğrusal olmayan (iki taraflı doğrusal) malzeme davranışına sahip olduğu kabul edilmektedir. DVM yöntemi ise, sonlu elemanlar yönteminde gereken girdiler – asfalt tabaka kalınlığı ve esneklik modülü, zemin esneklik modülü - ile deformasyon çıktıları arasındaki ilişkiyi hızlı bir şekilde elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Çalışmada standart ölçütleri sağlamak adına Düşen Ağırlık Deflektometresi (FWD) ile elde edilebilen deformasyon değerleri kullanılmıştır. DVM yönteminin başarısı büyük oranda değişkenlerin kalitesine bağlı olduğu için, sonlu elemanlar yöntemi girdileri için değer aralıkları dikkatle seçilmiş ve bu değer aralıklarında tam derinlikli esnek üstyapılar için kapsamlı bir veri tabanı oluşturmak amacıyla analizler yapılmıştır. DVM veri eğitimi sırasında, radyal tabanlı çekirdek fonksiyonları (RBF) kullanılmış ve DVM uygulamasının başarısı bağımsız bir veri seti ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, DVM tabanlı uygulamaların sonlu elemanlar yöntemi çıktılarıyla çok düşük hata payları mertebesinde eşleştiğini göstermektedir. DVM modellemelerinin performansı, bu yaklaşımın tam derinlikli esnek üstyapıların sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmesinde, çok daha hızlı bir alternatif olarak kullanabileceğini ortaya koymuştur.
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı

Suggestions

Tam Derinlikli Esnek Üstyapıların Katman Özelliklerinin Tahmini İçin Lig Şampiyonası Algoritması
Pekcan, Onur (2020-03-01)
This study proposes a backcalculation tool, based on the hybrid use of League Championship Algorithm (LCA) and Artificial Neural Network (ANN), in order to predict the stiffness related layer properties of full-depth asphalt pavements. The proposed algorithm, namely LCA-ANN, is composed of two main parts; (i) an ANN forward response model, which is developed with the nonlinear finite element solution, for computing the surface deflections, and (ii) LCA search algorithm which is employed to search and provid...
Feedback motion planning of a novel fully actuated unmanned surface vehicle via sequential composition of random elliptical funnels
Özdemir, Oğuz; Ankaralı, Mustafa Mert; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-12-27)
This thesis proposes and analyzes a motion planning and control schema for unmanned surface vehicles that fuses sampling-based approaches’ probabilistic completeness with closed-loop approaches’ robustness. The Proposed schema is based on the sequential composition of elliptical funnels, and it consists of two stages: tree generation and motion control. For validation of the approach, we carried out experiments using both simulation and physical setup besides the mathematical analysis. In order to have a co...
Comparison of the overlapping lattice and thefinite element approaches for the prediction of the collapse state of concrete gravity dams
Soysal, Berat Feyza; Arıcı, Yalın; Binici, Barış; Tuncay, Kağan (null; 2017-10-11)
Estimating the collapse limit state of concrete gravity dams within the framework of performance based design is challenging due to the uncertainty in modelling the response of these systems and the strong dependence of the behavior on the ground motion. In this context, the purpose of the study is to investigate the prediction capability of numerical tools in determining the collapse state of concrete gravity dams. The first tool used to this end is the classical finite element method with the smeared crac...
Hibrit Bir Kontrol Yüzeyinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Destekli Yapısal Analizi
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Özgen, Serkan; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (2015-06-14)
Bu çalışmada kanatları büyük oranda şekil değiştirebilen bir insansız hava aracının hibrit tasarımlıfirar kenarı kontrol yüzeyi incelenecektir. Hibrit kontrol yüzeyi kompozit bir malzeme ve büyük oranda şekil değiştirebilen diğer bir malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. Kontrol yüzeylerinin hareketi servo motorlardan gelen kuvvetlerle sağlanmaktadır. Kontrol yüzeyinin profili önce NACA 6510 olacak, daha sonra NACA 3510 ve NACA 2510 profillerine dönüştürülerek şekil değiştirmesi sağlanacaktır. Hibrit firar...
Bir Tepki Tekerleği Tasarımı ile Bacaklı Bir Robotun Dinamik Hareketleri Sırasındaki Dengesinin Arttırılması
Saranlı, Afşar(2015-12-31)
Teklif ettiğimiz proje kapsamında, daha önceden tamamladığımızTübitak projelerinin sonuçlarından yola çıkarak, bacaklı robotlarınhızlı ve dinamik hareketleri sırasında ortaya çıkan salınımlarınbir tepki tekerleği tasarım ve kontrolu vasıtasıyla azaltılması ve bu yolla özellikle platform üzerindeki sabit kameralarınveri alım süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapmsamında yapılacak çalışmalar ile yeni bir Tübitak proje teklifi şekillendirilecektir. Bu çalışmalar kapsamında önceliklebozucu iş...
Citation Formats
O. Pekcan, “Tam derinlikli esnek üstyapıların destek vektör makineleri yöntemiyle sonlu elemanlar modellemesi ,” İstanbul, Turkey, 2018, vol. 3, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86460.