Türkiye Azerbaycan İlişkileri

2007-09-01

Suggestions

Türkiye Azerbaycan İlişkilerinde Enerji Boyutu
Tanrısever, Oktay Fırat (null; 2015-11-15)
Türkiye Rusya Federasyonu Ekonomik İlişkileri Ve Kafkasya'da Bölgesel İşbirliği Potansiyeli.
Taymaz, Erol(2009-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişme eğilimi ve potansiyelini analiz etmek ve bu iki ülke arasındaki ilişkilerin Kafkasya bölgesinde istikrar ve işbirliğine etkilerini incelemektir. Türkiye ve RF arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin yaratacağı bölgesel işbirliği potansiyeli incelenirken, uluslararası düzeyde iki faktöre özel olarak yer verilecektir. Öncelikle, gerek Türkiye-RF ilişkilerinde, gerekse Türkiye'nin Gürcistan ve Azerbaycan ile ilişkilerinde...
Citizenship and ethniciıty inTurkey and Iran
Erden, Mustafa Suphi; Yeğen, Mesut; Department of Sociology (2010)
This thesis aims at understanding the citizenship formations in Turkey and Iran by a comparative study of ethnicity, state formation, and nation building in the two lands. The research question is what kind of socio-political and cultural elements caused the two nation states to follow different paths and end up with different citizenship and state formations in the end of the twentieth century. The foci of comparison are the homogenization process of the nation states in ethnic terms, the extent of mass mo...
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Kamuoyu
Şenyuva, Özgehan (Eflatun, 2009-01-01)
Avrupa Birliği, Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlamasına rağmen Türkiye’nin AB üyeliğine siyasal seçkinler düzeyinde hem AB içinde hem de Türkiye’de karşıt sesler yükselmeye başlamıştır. Son yıllarda Türkiye–AB ilişkilerine güvensizlik ve belirsizlik damgasını vurmuştur. Bunun bir sonucu olarak da hem Türkiye’de hem AB ülkelerinde toplumsal düzeyde de bir şüphe ve kızgınlık hâkim olmaya başlamıştır. “Avrupa Birliği–Türkiye İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar”, yaşanan bu gerilimlerin arkasında yatan di...
Türkiye ve İsviçre 8. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programlarının karşılaştırılması
İnce, Murat; Bilgin, Okan; Sarıcı, Hasan; Demir, Tuba (null; 2018-05-04)
The purpose of this study is to reveal similarities and differences of Turkey and Switzerland's 8th grade social studies curriculum in terms ofcontent, objectives, measurement and evaluation. The survey model was used in the study. A horizontal approach was adopted fromcomparative education approaches and a document analysis was conducted in the study. According to the findings of the research; Socialstudies in Turkey and Switzerland, this course was conducted with the name of Social sciences up to 8th grad...
Citation Formats
A. Ergun Özbolat, Türkiye Azerbaycan İlişkileri. 2007, p. 268.