Türkiye Azerbaycan İlişkilerinde Enerji Boyutu

2015-11-15

Suggestions

Türkiye Azerbaycan İlişkileri
Ergun Özbolat, Ayça (Nobel Yayın Dağıtım, 2007-09-01)
Türkiye Rusya Federasyonu Ekonomik İlişkileri Ve Kafkasya'da Bölgesel İşbirliği Potansiyeli.
Taymaz, Erol(2009-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişme eğilimi ve potansiyelini analiz etmek ve bu iki ülke arasındaki ilişkilerin Kafkasya bölgesinde istikrar ve işbirliğine etkilerini incelemektir. Türkiye ve RF arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin yaratacağı bölgesel işbirliği potansiyeli incelenirken, uluslararası düzeyde iki faktöre özel olarak yer verilecektir. Öncelikle, gerek Türkiye-RF ilişkilerinde, gerekse Türkiye'nin Gürcistan ve Azerbaycan ile ilişkilerinde...
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Kamuoyu
Şenyuva, Özgehan (Eflatun, 2009-01-01)
Avrupa Birliği, Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlamasına rağmen Türkiye’nin AB üyeliğine siyasal seçkinler düzeyinde hem AB içinde hem de Türkiye’de karşıt sesler yükselmeye başlamıştır. Son yıllarda Türkiye–AB ilişkilerine güvensizlik ve belirsizlik damgasını vurmuştur. Bunun bir sonucu olarak da hem Türkiye’de hem AB ülkelerinde toplumsal düzeyde de bir şüphe ve kızgınlık hâkim olmaya başlamıştır. “Avrupa Birliği–Türkiye İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar”, yaşanan bu gerilimlerin arkasında yatan di...
Türkiye-Çin İkili İlişkileri İnceleme Projesi
Topal, Çağatay(2009-12-01)
1980'lerde ekonomik olarak dışa açılmaya başlayan Çin Halk Cumhuriyeti gerek siyasi gerek ekonomik olarak gün geçtikçe önem kazanan uluslararası bir aktör haline gelmiştir. Soğuk Savaş sonrası artan Türk-Çin ilişkileri daha ziyade ticaret eksenli bir gelişme göstermiştir. Buna rağmen, Türkiye ve Çin arasındaki ilişkileri konu alan kapsamlı ve sistematik akademik çalışmalar yok denecek kadar azdır. Teklif edilen bu proje, Türkiye'deki Çin'e yönelik algıların iki ülke ilişkileri üzerindeki etkisini araştıraca...
Türkiye’de İl Düzeyinde Teknoloji ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Erdil, Erkan (2020-09-10)
Citation Formats
O. F. Tanrısever, “Türkiye Azerbaycan İlişkilerinde Enerji Boyutu,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81951.