Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Kamuoyu

2009-01-01
Avrupa Birliği, Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlamasına rağmen Türkiye’nin AB üyeliğine siyasal seçkinler düzeyinde hem AB içinde hem de Türkiye’de karşıt sesler yükselmeye başlamıştır. Son yıllarda Türkiye–AB ilişkilerine güvensizlik ve belirsizlik damgasını vurmuştur. Bunun bir sonucu olarak da hem Türkiye’de hem AB ülkelerinde toplumsal düzeyde de bir şüphe ve kızgınlık hâkim olmaya başlamıştır. “Avrupa Birliği–Türkiye İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar”, yaşanan bu gerilimlerin arkasında yatan dinamikleri, hem Türkiye’de kamuoyu ve siyasal seçkinlerinin AB ile ilgili tutumlarını hem de AB’de kamuoyu ve siyasal seçkinlerin Türkiye ile ilgili tutumlarını çözümlemeyi amaçlayan makaleleri içermektedir.

Suggestions

Net migration between different settlement types in Turkey, 1985-90
Hamamcı, Nihan Şahin; Gedik, Ayşe; Department of City and Regional Planning (2003)
In the past studies covering 1965-90, it is observed that net migration was from villages and district centers towards province centers. Although the net migration trend throughout the period was almost constant for the villages and the province centers, the role of the district centers changed in later periods. Previously, the district centers were transient settlements in terms of net migration with resultant almost zero net migration. However, in later years, they began to have net out-migration in signi...
Türkiye ve Avrupa´da Yasayan Uygur ve Kazak Diasporasinda Anavatan Algisi
Kuşçu Bonnenfant, Işık(2013-12-31)
Bu projenin amaci Türkiye ve Avrupa´da yasayan Kazak ve Uygur diaspora gruplarindaki anavatan algisini tanimlamak ve bu alginin diasporanin anavatana yönelik faaliyetlerini nasil etkiledigini incelemektir. Diaspora gruplari için anavatanlari merkezi bir konumdadir ve diaspora olarak kimligini anavatanla olan baglari belirler. Diaspora üzerine literatürde anavatan kavraniminin diaspora tanimi içindeki bu merkezi öneminin alti çizilir ancak bu anavatan nosyonunun ne oldugu hayli belirsizdir. Anavatan bir topr...
Türkiye’de Son Dönem Otomobilleşme: 2007-2018 Arası İller Bazında Analizler
ŞENBİL, METİN; Yetişkul Şenbil, Emine (2020-01-01)
Mevcut çalışma Türkiye’nin son dönemde girmiş olduğu otomobilleşme sürecini iller bazında incelemektedir. Bu dönemde otomobilleşme, geçmiş dönemlerde olan arz ve talep kısıtlarından sıyrılmıştır. Üretim kapasitesi artmış, ithalat rejimi kolaylaşmış, otomobil fiyatları da önemli ölçüde düşmüştür. Hane halkı gelirindeki artış otomobil piyasasını talep tarafında esnetmiştir. Dolayısıyla son dönemde otomobilleşme, popülerleşme istidadındadır. Özellikle ortalama gelir seviyesi görece düşük ve orta olan illerde o...
Türkiye Gün Öncesi Elektrik Piyasası Dengelemesi için Matematiksel Modelleme ve Çözüm Yaklaşımları
Yörükoğlu, Sinan; Avşar, Zeynep Müge; Kat, Bora (2015-09-09)
Türkiye Elektrik Piyasası’nda, elektrik ticaretinin büyük bir kısmı uzun dönemli İkili Anlaşmalar vasıtasıile yapılmakta, bu anlaşmalar sonrasında oluşan kısa süreli dengesizlikler ise başta Gün ÖncesiPiyasası olmak üzere, Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasası’nda giderilmektedir. Gün ÖncesiPiyasası’nda, katılımcıların bir sonraki günün her bir saati için ayrı ayrı fiyat-miktar ikilileri şeklindeverdiği teklifler, Piyasaİşletmecisi tarafından bir optimizasyon aracı kullanılarak değerlendiril...
Türkiye’de Genetik ve Genomik Test Raporlamadaki Güncel Durum
Şık, Ayhan Serkan; Aydın Son, Yeşim; Aydınoğlu, Arsev Umur; Soysal, Ergin (2018-09-11)
Dünyada ve Türkiye’deki “Elektronik Sağlık Kayıtları”nda (ESK) kullanılan güncel standartların büyük kısmı, genetik ve genomik verinin, uluslararası kabul edilebilir şekilde kaydedilip paylaşılmasına olanak sağlamamaktadır. Öncelikle klinik bilgilerin ve tanının raporlaması ve kodlamasına odaklanmış olan Elektronik Sağlık Kayıtları, genetik testler için uluslararası standartlarda kodlama yapısı barındırmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve geri ödeme sistemine bağlı tüm sağlık kuruluşlarında k...
Citation Formats
Ö. Şenyuva, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Kamuoyu. 2009, p. 60.