Sürdürülebilir koruma stratejileri geliştirmeye yönelik malzeme analizleri: Tarsus (Mersin, Türkiye) geleneksel yapıları

2016-05-04
Atikoğlu, Merve Ceylin
Tavukçuoğlu, Ayşe
Güney, Bilge Alp
Saltık, Emine Nevin
Mahyar, Mahdi

Suggestions

Sürdürülebilir Koruma için Değişimi Anlamak ve Yönetmek: Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Olarak Gölyazı (Apolyont) / Bursa Örneği
Okumuş, Gökhan; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2018-12-31)
Kültürel peyzajlar, toplumların ve yerleşimlerin zaman ve mekân içindeki gelişimlerine ve değişimlerine tanıklık eden, fiziksel ve doğal bileşenlerin karmaşık ilişkileri tarafından biçimlendirilmiş, kültürel ve toplumsal değerler kazanmış alanlardır (Madran ve Özgönül, 2005). Bu alanlardan tarihsel süreçte sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel ilişkilere dair bilgi edinilebildiği gibi yine tarihsel bağlamda mekânsal, çevresel ve biçimsel değişimler hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Özellikle hızlı kentleş...
Assessment of recently developed inner city neighborhoods according to sustainable urban planning and design criteria: the case of Çukurambar
Köken, Kayhan; Şenyel Kürkçüoğlu, M. Anıl.; Urban Design in City and Regional Planning Department (2019)
The world population is increasing rapidly while the most significant effects can be observed in cities. Environmental, economic and social problems are increasing continuously along with this urban growth. Classical urban planning and design approaches are no longer sufficient to address these problems. Thus, more sustainable methods are being developed to solve them. Sustainable development concept addressing current environmental, economic and social issues are on the agenda of Turkey, similar to the wor...
A Critical analysis of social dimension in sustainable development: a case study of Tepekışla dam and hepp in Tokat, Niksar
Köse, Pınar; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Social Policy (2012)
This study aims to make a critical analysis of the social dimension of sustainable development as implemented within the Environmental Impact Assessment (EIA) process. Social dimension can be assessed on the basis of six social indicators, which are social accountability, local self-reliance, basic human needs, degree of participation, equity, and appropriate technology. In this context, a field study is conducted in four villages which will be affected by the Tepekışla Dam and Hydroelectric Power Plant (Pr...
An Investigation into the implementation of multi objective optimization in sustainable manufacturing: a case study from household goods industry
Gök, Gözde; Akkök, Metin; Ünver, Hakkı Özgür; Department of Mechanical Engineering (2015)
Sustainable manufacturing is defined as the creation of goods and services using processes that minimize negative environmental impacts, conserve energy, e.t.c. It is important for a manufacturing firm to measure and assess environmental impact along with three different dimensions: enterprise, process and product. Every enterprise needs to track and asses its environmental impact for accountability reasons towards its consumers, employees, society and government. It is known that immeasurable things cannot...
Sürdürülebilir Yaşam İçin STEM Odaklı Çözümler
KELEŞ, ÖZGÜL; Karahan, Engin; CANBAZOĞLU BİLİCİ, SEDEF (2018-07-06)
Citation Formats
M. C. Atikoğlu, A. Tavukçuoğlu, B. A. Güney, E. N. Saltık, and M. Mahyar, “Sürdürülebilir koruma stratejileri geliştirmeye yönelik malzeme analizleri: Tarsus (Mersin, Türkiye) geleneksel yapıları,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71033.