Tasarımın Sağlık ve İyi Oluşa Etkisi

2018-12-01
Arredamento Mimarlık

Suggestions

Tasarımın Tesellisi: Özne ve Nesnenin Zoraki Ayrımında Boynu Bükükler
Timur, Şebnem; Babadağ, Murad (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu yazı, “tasarım”ın ontolojisi üzerine – tasarımın düşünme, üretme, yapma, ifa etme yaklaşımlarını, ele alış biçimlerini – irdeleyen çalışmalara kapı açan bu davete cevaben kaleme alınmıştır. Heskett tasarımı şöyle tanımlamıştır: “Tasarım, tasarımcılar bir tasarım üretmek için bir tasarım tasarladığında oluşandır (2001).” Bu tanım, “tasarım” kavramının hem fiil, hem isim, hem fiili mümkün kılan disiplin, hem süreç, hem bitmiş ürün anlamında kullanılmasının ne kadar problemli olduğunu ima etmektedir. Burad...
Investigation of design as the next step in software product evolution : an analysis of added values
Dino, Ekin; Erbuğ, Çiğdem; Department of Industrial Design (2005)
Software products are tools that find more uses in the society every day, both professionally and in daily lives of members of the society. This thesis focuses on the problems and possibilities related to current software products. By analysis of the problems and current issues in the software field, possible contribution of a design-oriented approach to software products is explored. The thesis is supported by a study in the form of a semi-structured observation.
Tasarımda Bir Veri Toplama Aracı Olarak Cultural Probes Yönteminin İncelenmesi
Merzalı Çelikoğlu, Özge; Timur Öğüt, Şebnem; Krippendorf, Klaus (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu bildiride, tasarımda kullanıcı verisi elde etmede cultural probes yönteminin uygulanması ve bu şekilde elde edilen verinin tasarımcılar tarafından değerlendirilmesine ilişkin yürütülmüş olan araştırmanın ilk bölümü sunulmaktadır. Kuramsal olarak cultural probes yönteminin örtülü gözlem yöntemleriyle olan ilişkisi tartışılmış ve bu bağlamda kullanıcıların gönüllü olarak katıldığı bir ampirik çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ile tasarımda kullanıcı araştırmalarında cultural pro...
Sesin Sesle Etkin Denetimi Üzerine Bir Yayın Taraması
Sorguç, Arzu (1989-03-01)
Elektronik teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle son yıllarda oldukça önem kazanan ve uygulama alanı bulan, sesin ya da gürültünün oluşturulan değişik, çoğu kez de karşıt hızlı bir ses ya da gürültü ile denetimi temel alan yaklaşımlar bu çalışmada ele alınmaktadır. Sesin sesle etkin denetimi veya sesin yok edilmesi olarak bilinen yöntemlerin tarihçesi, dayandığı kuramsal temeller ve çeşitli uygulamaları tartışılmıştır.
Exploring the Role of the City as a Learning Environment for Heritage Education
Şimşek, Gökçe; Acar, Esin; Çayırezmez Atalan, Nurdan; Elitok Kesici, Ayşe (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Günümüzde, toplumların kültürel miras üzerine eğitimi önemli küresel uğraşlardan biri haline gelmektedir. Kültürel miras eğitimi, tarih, koruma, eğitim gibi farklı disiplinlere çalışma konusu olmakta ve geçmişe ilgi uyandırmak, geleneklerin devamlılığını sağlamak, kentlilerde yaşadıkları çevreye yönelik farkındalık oluşturmak, kentliler arasında birlik duygularını, dayanışmayı sağlamak gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Küresel düzeyde, özellikle kentlerin yaşam alanı olarak önem kaz...
Citation Formats
B. Şener Pedgley, “Tasarımın Sağlık ve İyi Oluşa Etkisi,” Arredamento Mimarlık, pp. 108–112, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71341.