Sesin Sesle Etkin Denetimi Üzerine Bir Yayın Taraması

1989-03-01
Elektronik teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle son yıllarda oldukça önem kazanan ve uygulama alanı bulan, sesin ya da gürültünün oluşturulan değişik, çoğu kez de karşıt hızlı bir ses ya da gürültü ile denetimi temel alan yaklaşımlar bu çalışmada ele alınmaktadır. Sesin sesle etkin denetimi veya sesin yok edilmesi olarak bilinen yöntemlerin tarihçesi, dayandığı kuramsal temeller ve çeşitli uygulamaları tartışılmıştır.
Makina Tasarım ve İmalat Dergisi

Suggestions

Nesnelerin Tatlı Telaşı: Senaryo Analizi Yöntemi ile Yemek Sunumlarında Kullanılan Objelere Dair Bir İnceleme
Tok, Tuğba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu çalışmanın hedefi, gündelik nesneler ile kullanıcıların, tasarımcıların ve üreticilerin karşılıklı ve çok yönlü etkileşimlerini, gündelik hayat pratiklerinden örneklerle, tasarımcı merkezli ya da iyi tasarım odaklı yaklaşımların aksine, çok yönlü bir tartışma olarak değerlendirebilmektir. Seçilen örnekler ise, kullanıcıların nesneleri yeniden tanımlama, işlevsel ve anlamsal boyutlar türetme, kendilerini de yeniden yorumlama süreçlerini analiz etmek için, onların kendi ev ortamlarında hazırladıkları yiyec...
Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma
Yıldırım, İbrahim Soner; Özkurt, Tolga Esat(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı çoklu ortam, bitişiklik, kanal, fazlalık, tutarlılık ve kişileştirme ilkeleri kullanılarak üniveriste lisans düzeyindeki Fizik dersine yönelik tasarlanan elektronik öğrenme materyallerinin etkilliğinin EEG verileri vasıtasıyla dikkat, ilgilenme, ilgi, heyecan duyma, alaka, rahatlama ve gerilim düzeyleri üzerinden doğrulamaktır. Deneysel araştırma deseninin kullanılacağı çalışmada, her bir tasarım ilkesi için deney ve kontrol gruplarında bulunan toplam 30 öğrenciden EEG cihazı ile verile...
Farelerde Ağrıya Bağlı Yüz İfadesinin Otomatik Değerlendirilmesi (FARE-MİMİK)
Koçak, Eren Emine; Halıcı, Uğur; Dalkara, Turgay; Ulusoy, İlkay(2018)
Moleküler agrı mekanizmalarının temellerinin anlasılmasındaki önemli ilerlemelere veendüstrideki büyük yatırımlara karsın, agrı kesici ilaç gelistirme için yapılan temel arastırma ileklinik uygulama arasındaki translasyonel çalısmalardaki basarılar oldukça sınırlı kalmıstır. Buarayısın önündeki önemli engellerden biri mevcut hayvan modellerindeki sezinlenebilirlik(specifity) basarısının düsük olması, dolayısı ile gelistirilecek ilaçlar için hızlı ve güvenilir birdeneysel tarama testinin bulunmamasıdır. Bu i...
Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Tiryakioğlu, Murad (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
Bilgi, bilim, teknoloji ve yenilik: kavramsal tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
Citation Formats
A. Sorguç, “Sesin Sesle Etkin Denetimi Üzerine Bir Yayın Taraması,” Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, pp. 53–60, 1989, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72951.