Türkiye’de psikoterapistlerin yaklaşımlarının belirlenmesi: Lacan’ın söylemleri çerçevesinde değerlendirme

2019-01-01
Gagua, Neli
Özkan, Aylin
Aydoğ, Sezin
Gençöz, Faruk
Bu çalışmada Türkiye'de çalışan psikoterapistlerle yaklaşımlarını belirleme süreçleri ve diğer terapi yaklaşımları ile ilgili düşüncelerinin kendi terapist kimlikleri ve konumları bağlamında ele alındığı görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılar terapist olarak tecrübeleri 1 yıl ile 24 yıl arasında değişen toplam 10 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın temelinde yer alan soruyla ilişkili temalarla şekillenen yarı yapılandırılmış görüşmeler, eleştirel söylemsel psikoloji kapsamında analiz edilmiş; bu bağlamda ortaya çıkan açıklayıcı repertuarlar, özne pozisyonları ve ideolojik ikilemler tartışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Lacan'ın Efendi Söylemi, Akademi Söylemi ve özdeşleşme ile ilgili açıklamaları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Suggestions

Cross-cultural differences in coping strategies as predictors of university adjustment of Turkish and U.S. students
Tuna, Mânâ Ece; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study is to examine the differences in the effects of different coping strategies on different dimensions of university adjustment of the first-year students in Turkey and in the United States. The data were gathered by administering three instruments, Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ), Brief COPE, and Demographic Sheet (DS) to 1143 first-year university students from Turkey (n = 695) and U.S. (n = 448). In the data analysis, first, the equivalence of the instruments bet...
Türkiyedeki Okul Öncesi Dönemde Motor Beceri Uygulamaları
Mülazımoğlu Ballı, Özgür; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2016-11-04)
Bu çalışmanın amacı,Türkiye’deki okul öncesi çocuklara sunulan motor beceri uygulamalarının belirlenmesi ve sonuçlarının araştırılmasıdır.Alan yazın taraması, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) Dergipark Akademik ve EBSCOhost araştırma veri tabanları kullanılarak yaılmıştır. Alanyazın taraması için okul öncesi, okul öncesi çocukları, motor beceri uygulamaları, motor beceri programları, temel motor becerileri ve kombinasyonları anahtar kelimeler olarak seçilmiştir. Tarama sonucunda bulunan çal...
The contribution of rumination and internal working models of attachment to psychological symptoms
Turan, Numan; Erdur Baker, Özgür (2010-04-25)
This study examined the relations of ruminative tendency and internal working models of attachment (Self-Model and Other-Model) to psychological symptoms among the Turkish university students. The sample comprised of 610 university students with 288 female and 319 male participants (3 unknown). The results revealed that both rumination and internal working models (self-model and other-model) significantly correlated with the higher level of psychological symptoms. However, after controlled for the impact of...
A Qualitative investigation of stigma experiences of individuals with depressive disorders in Turkey
Şener, Meryem Nur; Canel Çınarbaş, Deniz; Department of Psychology (2020)
The aim of the present study was to explore stigma experiences of individuals diagnosed with depressive disorders in Turkey, from their own perspective. To this end, qualitative research methodology was employed and fourteen participants who had a diagnosis of depressive disorder were interviewed for the study. The data obtained through interviews was analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). At the end of the analysis process, five superordinate themes were identified, which were the e...
Perceptions of students towards English medium instruction at tertiary level: the case of a Turkish private university
Atik, Evrim; Enginarlar, Hüsnü; Department of English Language Teaching (2010)
This study aimed to examine and describe the perceptions of English-medium instruction of tertiary –level students in a private university in Turkey. The scale which consists of a demographic inventory, a questionnaire, and a semi-structured interview were used by the researcher. The results of the questionnaire were analyzed through SPSS 15.0. This data gathering instrument was implemented on 233 students studying at three different faculties at Atılım University which offer English-medium instruction. In ...
Citation Formats
N. Gagua, A. Özkan, S. Aydoğ, and F. Gençöz, Türkiye’de psikoterapistlerin yaklaşımlarının belirlenmesi: Lacan’ın söylemleri çerçevesinde değerlendirme. 2019, p. 69.