Hindistan ve Türkiye üzerine Yeni Bakış Açıları: Bağlantılar ve Tartışmalar

2018-03-01
Tewari Jassal, Smita
Turan, Şeref Halil

Suggestions

Hindistan ve Türkiye üzerine Yeni Bakış Açıları: Bağlantılar ve Tartışmalar: Giriş
Turan, Şeref Halil (Routledge, London/New York , 2018-03-01)
Hindistan ve Türkiye: Gelişmenin Dinamikleri, Yeni Tahayyüller ve Geleneksel Anlayışlar
Turan, Şeref Halil; Jassal, Smıta Tewarı(2015-12-31)
Bu araştırma, belli bir ekonomik kalkınma düzeyinde oldukları kabul edilen ve yıllık %6-%8 arasında kalkınma hızları olan iki doğu toplumu olarak Türkiye ve Hindistan’ın dinamizm kaynaklarını incelemeyi amaçlamaktadır.İnsanı kendi-ilgisiyle yönetilen bir varlık olarak gören ve 18. Yüzyılda gelişen siyasi iktisat görüşü, egoizmi refahı artırmak (ya da genel olarak gelişmeyi sağlamak) yoluyla topluma yararlı olabilecek bir biçimde kullanılacak bir güç olarak gören bir etiği varsayar.Bu araştırma, 3. Binyılın ...
Hindistan Büyükelçiliğine yapılan bir gezi üzerine
Zelef, Mustafa Haluk (2010-11-01)
Building peace between India and Pakistan; the role of the Shanghai cooperation organization
Hashmi, Muhammad Uzair; Kuşçu Bonnenfant, Işık; Pamir Dietrich, Ayşe; Department of Eurasian Studies (2015)
The Shanghai Cooperation Organization was created in 2001 in order to promote economic, security and political cooperation between the member states. Pakistan and India became observer states to the SCO as the most influential countries in South Asia and as nuclear powers. The relations between Pakistan and India are hostile since their birth, which led to wars, continuous arms race which caused a major threat to the regional peace. The most influential members of the SCO are China and Russia. While Pakista...
Tayvan Ve Uzakdoğu’da Hegemonik Liderlik Mücadelesi
Yalvaç, Faruk (Ankara Üniversitesi , 2018-08-01)
Bu makale Uzak Doğu'daki hegemonik liderlik mücadelesi çerçevesinde Tayvan'ın konumunu incelemektedir. Tayvan bir taraftan tam bağımsız bir statüye kavuşmak isterken diğer yandan Çin, ABD gibi Uzak Doğu'da hegemonik liderlik mücadelesi arasında sıkışmış bir ülkedir. Makale Tayvan'ın bu komununun bir değerlendirmesini sunmaktadır.
Citation Formats
S. Tewari Jassal and Ş. H. Turan, “Hindistan ve Türkiye üzerine Yeni Bakış Açıları: Bağlantılar ve Tartışmalar,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.routledge.com/New-Perspectives-on-India-and-Turkey-Connections-and-Debates-1st-Edition/Jassal-Turan/p/book/9781138689329.