Liberal Çokkültürcülük: (Çok)Ulusalcı Liberalizm ve Azınlık-içindeki-Azınlıklar Sorunsalı

2017-01-01
20. yüzyılın son çeyreğinde, çıkış noktasını mensubu olduğu kültüre, ulusa veya devlete karşı korunması için bireysel haklarla donatılmış ve içerisinde yetiştiği kültürü rasyonel yetileri ile değerlendirip terk edebilme gücüne sahip “birey” anlayışında bulan “bireyci” liberalizmin içerisinden, bireylerin “kültürel” varlıklar olduklarını, bireysel özgürlüğün “kültürlerin korunması” olmaksızın icra edilemeyeceğini, bunun için de “kültürel azınlık hakları”nın liberalizmin olmazsa olmazı olduğunu savunan “liberal çokkültürcülük” doğmuştur. Bu yazıda, liberal çokkültürcülüğün en önemli versiyonlarından biri olan “(çok)ulusalcı liberalizm” incelenecek ve onun kadınlardan, LGBTİ bireylerinden ve dini veya mezhepsel muhaliflerden oluşan “azınlık-içindeki-azınlık” gruplarının ortaya çıkardığı çoğulculuğu kapsayacak teorik araçlar geliştiremediği; bu yüzden de yeterince çoğulcu olmadığı iddia edilecektir.
Kilikya Felsefe Dergisi

Suggestions

Theoretical aporia of Islamic liberalism: the case of lockean liberalism
Canbegi, Halil İbrahim; Okyayuz, Mehmet; Department of Political Science and Public Administration (2019)
Even though the historical background of discussions on “Islamic liberalism” dates back to colonisation of Muslim-majority countries between 19th and 20th centuries, these debates have become much more visible both in academia and media in the post-Arab spring period. In this period, proponents of “Islamic liberalism” have predominantly taken Lockean liberalism as a model and they have even equated former with the latter. This thesis thereby critically evaluates the theoretical and conceptual framework of “...
The Right-Wing Populism and The Discourse of Nostalgia: The Case of The Alternative for Germany (AfD)
Emiroğlu, Doğukan; Alpan, Başak Zeynep; Department of Political Science and Public Administration (2022-10-3)
Right-wing populism has achieved electoral success all around the globe in recent decades. The rise of right-wing populism has been widely discussed in academic literature, but the relationship between populism and nostalgia has not been debated enough, especially in Germany. This thesis aims to analyze the relationship between right-wing populism and the discourse of nostalgia in the context of the Alternative for Germany (AfD). Right-wing populist parties exploit nostalgia by referring to the ‘glorious pa...
Michael walzer ve komüniteryen bireycilik
Karademir, Aret (2016-10-01)
Liberal siyaset felsefesi, toplumundan ve kültüründen bağımsız seçimler yapabilen, toplumsal çoğunluk veya kültürel miras karşısında korunması gereken, toplumsal çoğunluğun refahı veya kültürel mirasın sürekliliği için feda edilmesi söz konusu olmayan haklara sahip, atomik ve izole birey anlayışı üzerine inşa edildiğinden, komüniteryen felsefenin yoğun eleştirilerine maruz kalmıştır. Bu yazıda, komüniteryen siyaset felsefesinin çoğulcu ve demokratik çağdaş toplumlar için liberal teoriye alternatif sunma güc...
The Making of conservative habitus: the case of an uppermiddle class neighborhood in Ankara
Akçaoğlu, Aksu; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Department of Sociology (2017)
This study examines the transformation of the conservative fractions of middle classes following the transformation of the Islamist conservatism in Turkey. Based on an ethnographic study which was conducted in Çukurambar, it investigates the impacts of political transformation over the everyday lives of the actually existing conservative agents. The inquiry begins with triadic break with the comonsensical definitons of conservatism. Benefiting from the relational sociology of Pierre Bourdieu, it constructs ...
İkinci Meşrutiyet Döneminde Ulusal Mimari Üzerindeki Batı Etkileri (1908-1918)
Yıldırım, Yavuz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Nationalism as an ideal is known to be the result of social and political developments within the European community, during the course of the 19th century. This ideal, which caused the heart-lifting events of the past century in the western world, was also responsible, in a certain way, for the gradual disintegration and the final collapse of the Ottoman Empire. The Greek war of independence and the establishment of the modern Greek State in 1830, set the example for a series of similar revolutions, mainly...
Citation Formats
A. Karademir, “Liberal Çokkültürcülük: (Çok)Ulusalcı Liberalizm ve Azınlık-içindeki-Azınlıklar Sorunsalı,” Kilikya Felsefe Dergisi, pp. 19–41, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71650.