Tarihi Dokuda ’Yeni’nin İnşası

2010-10-01

Suggestions

Tarihi Dokuda Uyum-Uyumsuzluk: Amasya Yalıboyu Evleri Üzerine Morfolojik Bir Değerlendirme
Okumuş, Gökhan; Şahin Güçhan, Neriman (2022-05-05)
Tarihi dokular her dönemin bir öncekine eklemlenmesiyle sürekli değişen ve yeniden biçimlenenbir bütünü oluştururlar. Bu bütün farklı dönem ve kültürlerin değişen yaşam biçimleri,estetik anlayışları ve teknolojik gelişmelerinin somut bir yansımasıdır. Yeni kullanımlar ve müdahalelergibi farklı dinamiklerin yapılı çevreye etkisiyle oluşan değişim süreci, tarihi dokudaeski-yeni ilişkisinin bir koruma problemi olarak ortaya çıkmasına neden olur. Hem var olanözgünlüğün yeni müdahalelerle değişimi hem de yeni ya...
Tarihi Kent Merkezlerinde Dönüşüm. Hamamönü Sokak Sağlıklaştırma Projesi Örneği.
Ersoy, Melih(2010-12-31)
Tarihi Perspektiften Türkiye, İtalya, İslam ve Katolik Kilisesi
Soykut, Mustafa (Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2014-02-01)
Tarihi Kent Dokusunu Yansıtan Kent Mobilyası Ailesi Çalıştayı Sonuçlarının Sunumu
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (2016-11-05)
Tarihi Çevrede ‘Modern Bir Han’: Bursa Hal ve Çarşı Binaları
Okumuş, Gökhan (2021-10-01)
Özet: Tarihi çevrede, çeşitli referanslarla dokuyu yorumlayan / ilişkilerkuran ‘yeni yapı’ yaklaşımları çerçevesinde, yazı, Bursa Hal ve Çarşıbinalarının tarihi Hanlar Bölgesi içinde ‘modern bir han’ olarak tasarımsürecine odaklanmaktadır. Yeni hal olarak da isimlendirilen yapı,kentteki ticari aktivitelerin merkezi durumundaki Hanlar Bölgesi, KapalıÇarşı ve geleneksel köy pazarlarının içinde konumlanmaktadır. Yapı, bubölgedeki han tipolojisi ve biçimlenmesinden referansla kurgulanmış,yapının orta mekanı açı...
Citation Formats
A. G. Bilgin Altınöz, “Tarihi Dokuda ’Yeni’nin İnşası,” Ege Mimarlık, pp. 18–26, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://egemimarlik.org/75/index.php.