Tarihi Perspektiften Türkiye, İtalya, İslam ve Katolik Kilisesi

2014-02-01

Suggestions

Tarihi Dokuda Uyum-Uyumsuzluk: Amasya Yalıboyu Evleri Üzerine Morfolojik Bir Değerlendirme
Okumuş, Gökhan; Şahin Güçhan, Neriman (2022-05-05)
Tarihi dokular her dönemin bir öncekine eklemlenmesiyle sürekli değişen ve yeniden biçimlenenbir bütünü oluştururlar. Bu bütün farklı dönem ve kültürlerin değişen yaşam biçimleri,estetik anlayışları ve teknolojik gelişmelerinin somut bir yansımasıdır. Yeni kullanımlar ve müdahalelergibi farklı dinamiklerin yapılı çevreye etkisiyle oluşan değişim süreci, tarihi dokudaeski-yeni ilişkisinin bir koruma problemi olarak ortaya çıkmasına neden olur. Hem var olanözgünlüğün yeni müdahalelerle değişimi hem de yeni ya...
Tarihi Dokuda Yarışma Yoluyla Üretilmiş Modern Mimarlık Ürünleri: Hükümet Konakları Örneği (1965-1985)
Bülbül Bahtiyar, Tuba; Yaldız, Esra (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Tarihsel süreç içerisinde bir uygarlığın, bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan yerleşmeler ve yapılar tarihi çevreleri oluşturmaktadır. Bu alanlarda mevcut kimliği oluşturan yapıların korunması ve süreç içerisinde kentsel bütünlüğün devamlılığının sağlanması, yeni eklenen mimari katmanlar ile birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır. 20. yüzyılda özellikle kent merkezlerinde tarihi dokuda birçok yeni yapı inşa edilmiştir. Bu yapılardan yarışma yolu ile inşa edilen kamu yapıları, bulundukla...
Tarihi Dokuda ’Yeni’nin İnşası
Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2010-10-01)
Tarihi Kent Dokusunu Yansıtan Kent Mobilyası Ailesi Çalıştayı Sonuçlarının Sunumu
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (2016-11-05)
Tarihi Kent Merkezlerinde Dönüşüm. Hamamönü Sokak Sağlıklaştırma Projesi Örneği.
Ersoy, Melih(2010-12-31)
Citation Formats
M. Soykut, Tarihi Perspektiften Türkiye, İtalya, İslam ve Katolik Kilisesi. 2014.