2002 Sonrasi Türkiye Ekonomisinin Performansi Karsilastirmali Bir Analiz

2015-04-05
Benlialper, Ahmet
Cömert, Hasan
Düzçay, Güney

Suggestions

2002 Sonrası Türkiye Ekonomisinin Performansı Karşılaştırmalı Bir Analiz
Benlialper, Ahmet; Cömert, Hasan; Düzçay, Güney (2016-04-01)
2002 Sonrası Türkiye ekonomisinin performansı: Karşılaştırmalı bir analiz
Benlialper, Ahmet; Cömert, Hasan; Düzçay, Güney (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Bu çalışmada hem betimsel istatistiklerden hem de basit bir performans endeksinden faydalanılarak Türkiye’nin iktisadi performansı benzer ülke grupları ve ülkelere göre incelenmektedir. Çalışmamız siyasi ve iktisadi olarak bir dönüm noktası olarak kabul edilebilecek 2002 yılı ile 2014 yılları (verilerin el verdiği ölçüde) arasını kapsamaktadır. Çalışmanın temel bulguları şunlardır: Birincisi, Türkiye ekonomisinin göreli performansı tüm dönemde ve alt dönemlerde bir ya da iki değişken dışında ya ortalam...
The Conception of laicite of the Republican People’s Party between 2002 and 2010
Uygur Doğan, Ayşegül; Ayata, Ayşe; Department of Political Science and Public Administration (2013)
This thesis analyzes the conception of laicite of the Republican People’s Party between 2002 and 2010 with reference to Republican People’s Party’s approach to veiling, imams/Đmam Hatip Liseleri, Quran Courses, Diyanet Đsleri Baskanlığı and Alevis as well as the party programmes and regulations. To give the contours of its notion of laicite, the thesis dwells on the public and private conceptualization of the Republican People’s Party. The thesis criticizes the Republican People’s Party which reads laicite ...
Comparison of 2002 and 2004 elementary science curricula with respect to cognitive and affective characteristics of students
Oruç, Akif; Berberoğlu, Halil Giray; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2009)
The purpose of this study is to investigate the effect of 2004 elementary science and technology curricula at grade level 7. For this purpose, the effect of 2004 curricula on the (1) achievement of the students in knowledge, conceptual understanding and higher order thinking skills clusters, (2) attitude toward science and technology, (3) teachers’ classroom activities were evaluated. This study was conducted on 290 7th grade students at six elementary schools in 2006-2007 spring term. These schools were lo...
1980 Sonrası Türk İmalat Sanayinin Gelişme Dinamikleri Üzerine Gözlemler
METİN ÖZCAN, KIVILCIM; Voyvoda, Ebru; YELDAN, ALP ERİNÇ (2000-11-01)
Citation Formats
A. Benlialper, H. Cömert, and G. Düzçay, “2002 Sonrasi Türkiye Ekonomisinin Performansi Karsilastirmali Bir Analiz,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71709.