Hide/Show Apps

2002 Sonrası Türkiye ekonomisinin performansı: Karşılaştırmalı bir analiz

2016-4
Benlialper, Ahmet
Cömert, Hasan
Düzçay, Güney
Bu çalışmada hem betimsel istatistiklerden hem de basit bir performans endeksinden faydalanılarak Türkiye’nin iktisadi performansı benzer ülke grupları ve ülkelere göre incelenmektedir. Çalışmamız siyasi ve iktisadi olarak bir dönüm noktası olarak kabul edilebilecek 2002 yılı ile 2014 yılları (verilerin el verdiği ölçüde) arasını kapsamaktadır. Çalışmanın temel bulguları şunlardır: Birincisi, Türkiye ekonomisinin göreli performansı tüm dönemde ve alt dönemlerde bir ya da iki değişken dışında ya ortalamanın altında ya da ortalamaya yakındır. İkinci olarak, kırılganlık göstergeleri olarak yorumlanabilecek göstergelere odaklanıldığında Türkiye en kırılgan ülkelerin başında gelmektedir. Makroekonomik endeks ile yaptığımız analiz betimsel istatistikleri desteklemektedir. Politika yapıcıların ve ilgili kurumların var olan durumun gerçekçi bir analizi ile bir an önce ortaya çıkan tabloya göre adımlar atması gerekmektedir. Aksi takdirde küresel devinimlere bağlı olarak 1980 sonrasında Türkiye’de ve diğer birçok gelişmekte olan ülkede çokça gördüğümüz süreçlerin tekrarını yakın zamanda izlemek zorunda kalabiliriz.