Hide/Show Apps

İndentör Deneyleri ile Yumuşak Biyolojik Dokuların Anizotropik Mekanik Davranışının Yerinde Belirlenmesi

2008-09-01
Tönük, Ergin
Petekkaya, Ali Tolga