Incommensurate faz içeren ferroelektrik kristallerde bellek etkisinin incelenmesi

Download
1999
Özdemir, Selahattin
Bucurgat, Mahmut
Bu proje ile incommensurate (IC) yapı içeren ferroelektrik kristallerden TlIn$S_2$ kullanılarak yapılan bir seri deney sayesinde bu çeşit kristallerde görülen ısıl bellek ılayının daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak pyroelektrik akım, karanlık akım, fotoiletkenlik ve ısıl uyarılmış akım ölçümleri gerçekleştirilmiş ayrıca pyroelektrik akım yöntemi kullanılarak TlIn$S_2$ kristalinin sıcaklığa bağlı spontan polarizasyonu geniş bir sıcaklık aralığında (80-300K) ölçülmüştür. TlIn$S_2$ kristali ile yapılan deneylerde ısıl bellek olayı literatürde kullanılan diğer kristallere göre (1-6) çok daha bariz olarak gözlenmiştir. TlIn$S_2$ kristallerinde, paraelektrik-ICF geçiş sıcaklığı literatürde 216 K olarak verilmesine rağmen, ICF özelliğinin 199K-238 K arasında sürdüğü tesbit edilmiştir. Ard arda ölçümlerde azalarak belli CF-ICF geçiş sıcaklığına ulaşan numunenin 10 saat süreyle 80 K'de saklanmasıyla faz geçiş sıcaklığında -3 K artış gözlenmiş, ancak daha yüksek sıcaklıklardaki saklamaların faz geçiş sıcaklığını değiştirmediği tesbit edilmiştir.Kısa süreli ısıl işlemle yazılanların yine kısa sürede bellekten silinmesi beklenirken kilitkenen IC fazın relaksasyon süresinin beklenenin tersine kısa olmadığı gözlenmiştir. Yukarıda adı geçen hepsi fakat özellikle Isıl Uyarılmış İletkenlik spektrumunun ard arda yapılan ölçümler surasındaki ısıl işlemden kaynaklanan değişimler dikkatle izlenmiştir. Böylece literatürde en çok kabul gören "Kusur Yoğunluk Dalga" (KYD) modelinde öngörülen hareketli yük tuzaklarının varlığı deneysel olarak gözlenmiş ve tuzak parametrelerindeki değişimler hesaplanmıştır. Etki, yukarıda adı geçen modele bağlı kalınarak kristalin tabakalı yapısından kaynaklanan çok sayıdaki hareketli yük tuzaklarının varlığına atfedilmiştir.
Citation Formats
S. Özdemir and M. Bucurgat, “Incommensurate faz içeren ferroelektrik kristallerde bellek etkisinin incelenmesi,” 1999. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVNE56Yz0.