Kayıhan Keskinok-Sanat Tarihi

2010-02-01

Suggestions

Kayıhan Keskinok-Sanat Tarihi
Keskinok, Hüseyin Çağatay (Keskinok, 2010-02-01)
Kayıhan Keskinok-Utkunun Kenti İzmir'de Doğdum
Keskinok, Hüseyin Çağatay (Fırça Sanat Galerisi, 2013-01-01)
Kayıhan Keskinok, "Sanat Eğitimi, Aşamalı Yöntem"
Keskinok, Hüseyin Çağatay; Demirel, İbrahim (Sanatyapım Yayıncılık Ticaret Ltd. Şt., 2001-03-01)
Alahan da Isaurya Bir Roma Kentinin Keşfi
Özgenel, Lale (2009-01-01)
Göksu Arkeoloji Projesi 2002-2006 yılları arasında Mut’un kuzeyinde, Alahan’da gerçekleştirilmiştir. Bu projenin parçası olarak Alahan modern yerleşimi detaylı olarak incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda burada bir küçük yerleşim, belki de bir şehir olduğu anlaşılmıştır. Bu yerleşim kuleli bir sur tarafından korunmaktaydı. Bu çevrili alanda üç, belki bir tane de nekropol’de olmak üzere dört kilise bulunmuştur. Yerleşimden elde edilen seramik hellenistik dönem ile Ortaçağ arasındaki tüm dönemlere işaret etmiş...
Süphan stratovolkanı'nın volkanostratigrafisi ve jeokimyasal evrimi
Toprak, Vedat M. G.; Güleç, Nilgün Türkan; Tolluoğlu, Ümit A.; Süzen, Lütfi M.; Özdemir, Yavuz(2009)
Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan çarpışma kökenli volkanizma kuzeydoğuda Erzurum-Kars Platosundan güneyde Karacadağ’a kadar uzanan geniş bir alanda yüzeylenmektedir. Bölgenin yaklaşık olarak 2/3 sini kaplayan volkanizma irili ufaklı çıkış merkezleri ile büyük hacimlere sahip kalkan ve stratovolkanlar ile karakterize edilir. Van Gölü’nün kuzeyinde yer alan Süphan Stratovolkanı 4050 m yüksekliği ile Doğu Anadolu’da yer alan Kuvaterner yaşlı volkanların en önemli üyelerinden biridir. ...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, Kayıhan Keskinok-Sanat Tarihi. 2010.