Kayıhan Keskinok-Utkunun Kenti İzmir'de Doğdum

2013-01-01

Suggestions

Kayıhan Keskinok, "Sanat Eğitimi, Aşamalı Yöntem"
Keskinok, Hüseyin Çağatay; Demirel, İbrahim (Sanatyapım Yayıncılık Ticaret Ltd. Şt., 2001-03-01)
Kayıhan Keskinok-Sanat Tarihi
Keskinok, Hüseyin Çağatay (Keskinok, 2010-02-01)
Kayıhan Keskinok-Sanat Tarihi
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2010-02-01)
Volcanostratigraphy and petrogenesis of süphan stratovolcano
Özdemir, Yavuz; Güleç, Nilgün Türkan; Tolluoğlu, A. Ümit; Department of Geological Engineering (2011)
This study is concerned with volcanostratigraphic and petrologic evolution of the Süphan, which is a 4050 m high Quaternary stratovolcano in eastern Anatolia. The eruptive products of Süphan Stratovolcano, including transitional mildly alkaline to calc-alkaline rocks, are lavas, domes and pyroclastics ranging in composition from basalts to rhyolites. Ar-Ar age data from different levels of the volcanostratigrafic succession yield a range of 0.76-0.06 Ma. Textural features, wide temperature ranges obtained f...
Süphan stratovolkanı'nın volkanostratigrafisi ve jeokimyasal evrimi
Toprak, Vedat M. G.; Güleç, Nilgün Türkan; Tolluoğlu, Ümit A.; Süzen, Lütfi M.; Özdemir, Yavuz(2009)
Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan çarpışma kökenli volkanizma kuzeydoğuda Erzurum-Kars Platosundan güneyde Karacadağ’a kadar uzanan geniş bir alanda yüzeylenmektedir. Bölgenin yaklaşık olarak 2/3 sini kaplayan volkanizma irili ufaklı çıkış merkezleri ile büyük hacimlere sahip kalkan ve stratovolkanlar ile karakterize edilir. Van Gölü’nün kuzeyinde yer alan Süphan Stratovolkanı 4050 m yüksekliği ile Doğu Anadolu’da yer alan Kuvaterner yaşlı volkanların en önemli üyelerinden biridir. ...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, Kayıhan Keskinok-Utkunun Kenti İzmir’de Doğdum. 2013.