Afet Yönetimi, Dayanıklılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişki

2021-04-16
Giriş: Bu çalışmada afet yönetimi, dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları arasındaki ilişki irdelenmiştir. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibarı ile afet ve acil durumlara maruz kalmaktadır. Toplumumuzu afetlere karşı dayanıklı hale getirmek için bütün bireyler, yerel ve merkezi yönetimler, özel sektör, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının topyekün, hep beraber çalışmalıdır. Yöntem: Bu ilişkiyi incelemek ve tartışmak için mevcut yayınlar, Sendai Çerçeve Eylem Planı, Kalkınma Planları değerlendirilmiştir. Bulgu ve Tartışma: Afet yönetimi, afet zararlarını azaltma, kalkınma planları ve afetlere karşı dayanıklı toplum ve ülkeler yaratmak birbirinden bağımsız değildir. Hatta iklim değişikliği de bunlar arasında önemli bir bileşendir. Bunların hepsi birarada işleyen ve ayrık olmayan konulardır. Bunları birarada düşünüp, planlayabilen ülkeler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yakalar.
3. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi

Suggestions

Sustainable design implications for alternative food networks: A case on Güneşköy's community supported agriculture (CSA) model
Kaplan, Ayşe; Doğan, Çağla; Department of Industrial Design (2021-6)
The global food system consists of complex processes (i.e., food production, distribution, consumption, and disposal) and contains several environmental, economic, and social sustainability challenges. As a result of the food system's problems, some producers and consumers have taken actions that have resulted in the emergence of alternative food networks. These are primarily bottom-up initiatives led by creative and innovative groups of people collaborating to develop alternative food-system solutions. Dif...
Perceived justice in marriage: The effects of justice sensitivity, ambivalent sexism, and gender
Şaklar, Zeynep; Sakallı, Nuray; Department of Psychology (2021-10-8)
How perceived justice in marriage (PJM) affects variables such as relationship satisfaction, commitment, and maintenance behavior have been studied extensively in the psychology literature. However, there is very little research about the factors that affect PJM. Therefore, this dissertation aims to test potential antecedents of PJM. Thus, based on the justice and gender psychology literature, justice sensitivity, ambivalent sexism, and gender were examined as the possible factors. A sequential mixed-method...
Afet Riski Yönetiminde Risk Azaltıcı Mekanizmaların Karşılaştırılması: Piyasada Mevcut Sigortalar Ve Bireysel Önlemler.
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2012-12-31)
Bu projenin amacı bireylerin düşük olasıklı risklerden gelen zararları azaltıcı önlemler alırken hangi risk yönetimini ve nasıl bir şekilde tercih edeceklerini ortaya çıkarmaktır. Bunun yanında risk azaltıcı mekanizmaları birbirleriyle ilişkileri açısından nasıl algıladıklarına da bakılacaktır. Örneğin birey ekonomik teoride de ispat edildiği üzere kendi kendine sigortalamayı (evini depreme karşı sağlamlaştırmayı) doğal afete karşı piyasada (Türkiye’deki sigorta sisteminde) mevcut olan sigortayı almaya bir ...
Ecodesign and energy labelling legislation as a driver of innovation: A qualitative analysis for Turkish industry
Karagöz, Berker; Yetiş, Ülkü; Department of Science and Technology Policy Studies (2022-9)
Sustainable product design, a key component of the transition to a circular economy, aims to reduce the environmental impact of products throughout their life cycle. For this purpose, concepts such as ecodesign and energy labelling have been introduced into the technical requirements of the products. The technical legislation in Turkey is based on the transposition of the EU acquis on Ecodesign and Energy Labelling. By imposing energy consumption and resource efficiency thresholds, Ecodesign Directive, 2009...
Afet Sakınımında Özel Gereksinimli Bireyler İçin Geliştirilecek Mekansal Planlama İlkeleri
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-06-01)
Bu çalışma, sosyal yapı içindeki kırılgan grupların afetlere karşı dirençli kılınmasını sağlamak amacıyla mekânsal planlama ilkelerinin geliştirilmesi gereğini vurgulamaktadır. Kentsel alanda demografik, ekonomik, kültürel ve benzeri nedenlerle heterojenlik gösteren sosyal yapının afetlere karşı kırılganlık düzeyleri farklılaşmaktadır. Yazında kırılgan gruplar, kentsel alandaki yer seçimlerine, bireylerin fiziki koşullarına ve toplumsal yaşama katılma düzeylerine göre ayrışmaktadır. Kentsel alanda yer seçim...
Citation Formats
B. B. Başbuğ Erkan, “Afet Yönetimi, Dayanıklılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişki,” presented at the 3. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Ankara, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95051.