5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Tahmin Becerisi İşlenişinin Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi

2017-11-12
Boz Yaman, Burçak
Bulut, Safure
Citation Formats
B. Boz Yaman and S. Bulut, “5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Tahmin Becerisi İşlenişinin Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi,” presented at the Eğitimde Gelecek Konferansı (11 - 12 Kasım 2017), İstanbul, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71935.