Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları,

2019-01-01
Citation Formats
Ç. Doğan, Y. Bakırlıoğlu, and S. Turhan, “Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları,” pp. 12–5, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72093.