Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) İçin Küresel İnovasyon Sistemi Önerisi

2019-09-10
Erdil, Erkan
Özer, Özgür Kadir
Bu raporda mülga Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. arasında imzalanan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi” Hizmet Alımı İşi Sözleşmesi kapsamında üretilen veri ve bilgilerden yararlanılmıştır. Raporda yer alan bilgi ve verilerin güncelliği 2017 yılı sonu itibarıyladır. Raporda yer alan bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının adları 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasına göre güncellenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının kurumsal görüşlerini yansıtmaz. Bu raporda yer alan içeriğin tamamı ya da bir kısmı atıfta bulunmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının izni olmadan kullanılabilir. Raporun editörlüğü Dr. İzzet Arı, Rıza Fikret Yıkmaz, Belma Üstünışık, Musa Rahmanlar, Selcen Altınsoy, Selen Arlı Yılmaz, Selin Dilekli ve Mustafa Bulut’tan oluşan bir ekip tarafından ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı Görev Gücü üyelerinin katkılarıyla yapılmıştır.
Citation Formats
E. Erdil and Ö. K. Özer, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) İçin Küresel İnovasyon Sistemi Önerisi,” presented at the Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) İçin Küresel İnovasyon Sistemi Önerisi”, STS Turkey 2019 Toplum İçin Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2019, İstanbul, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ststurkey.net/tr/ststurkey2019/.