Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları

2019-1-01

Suggestions

Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları,
Doğan, Çağla; Bakırlıoğlu, Yekta; Turhan, Senem (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2019-01-01)
Setting the Key Issues and a Prioritization Strategy for Designing Sustainable Interior Environments
Demirkan, Halime; Afacan, Yasemin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-19)
Designers should operate an effective strategy to increase the possibility of creating sustainable built environments. This paper aims to evolve a framework that is composed of the sustainable interior environment issues acting as the basis that contribute positively to humans' well being through the efficient use of site, energy, water and materials and resources in the built environment. The C-K theory, which defines the design process as an interaction between the space of concepts (C) and the space of k...
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) İçin Küresel İnovasyon Sistemi Önerisi
Erdil, Erkan (null; 2019-09-10)
Bu raporda mülga Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. arasında imzalanan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi” Hizmet Alımı İşi Sözleşmesi kapsamında üretilen veri ve bilgilerden yararlanılmıştır. Raporda yer alan bilgi ve verilerin güncelliği 2017 yılı sonu itibarıyladır. Raporda yer alan bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının adları 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hüküme...
Housing as a sustainable architecture in Turkey: a research on TOKİ housing
Sezer, Mete; Güzer, Celal Abdi; Restoration in Department of Architecture (2009)
Turkey, as a developing country, requires substantial amount of housing stock. TOKİ (Toplu Konut İdaresi – Housing Development Administration), as the pioneer housing project builder, has a great significance in the housing production of Turkey. However both in TOKİ projects and in general, sustainability has not been a central issue for the architectural practice in Turkey. On the other hand sustainability is an in evitable issue when the environmental, social, cultural and economical benefits are concerne...
Sürdürülebilir Şehir'de Yenilikçi Enerji Adaları Olan Akıllı Biyoiklimsel Ve Düşük Karbonlu Kentsel Alanlar
Elias Özkan, Soofia Tahira; Çakmaklı, Ayşem Berrin(2018)
Sürdürülebilir şehirde yenilikçi enerji adaları olarak akıllı biyoiklimsel düşük karbonlu kentselalanlar? projesi enerji açısından bağımsız olabilecek ?Akıllı Kentsel Adalar? ın (AKA)tasarlanması için araştırma, uygulama ve doğrulama aşamaları planlanmıştı. Kamuya açık birbinanın etrafındaki alanlar olarak tanımlanan akıllı kentsel adalar?ın amacı, binalar ve küçükölçekli yenilenebilir enerji çözümleri arasındaki sinerjiden faydalanarak tanımlanan enerjisistemi?nin mümkün olduğunca yerel düzeyde ve kendi iç...
Citation Formats
Ç. Doğan, Y. Bakırlıoğlu, and S. Turhan, “Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75786.