Manyetik Hipertermi Tedavisinde Kullanıma Uygun Manyetik Nano ParçacıklarınınHazırlanması

2017-09-05

Suggestions

Manyetik Rezonans Teknikleri Kullanarak Magnetohidrodinamik Akış Görüntüleme
Eroğlu, Hasan Hüseyin; Sadıghi, Mehdi; Eyüboğlu, Behçet Murat (null; 2019-11-06)
Manyetik rezonans (MR) görüntüleme çekimleri sırasında sıvı iletken ortamdaki elektrik akımı ve sıvı akışının MR tarayıcısının statik manyetik alanı () ile etkileşimi magnetohidrodinamik (MHD) etkilere neden olur [1-5]. Yaygın olarak karşılaşılan MHD etkilerden birisi, elektrokardiyogram (EKG) tetikli MR çekimlerinde EKG işaretinin T-dalgasındaki olağan dışı yükselmeler şeklinde görünen MHD artifaktıdır [1].Görüntülenen sıvı ortama MR darbe dizinleri ile eş zamanlı biçimde elektrik akımı uygulayarak MR görü...
Implementation and comparison of reconstruction algorithms for magnetic resonance-electric impedance tomography (mr-eit)
Martin Lorca, Dario; Eyüboğlu, Behçet Murat; Department of Biomedical Engineering (2007)
In magnetic resonance electrical impedance tomography (MR-EIT), crosssectional images of a conductivity distribution are reconstructed. When current is injected to a conductor, it generates a magnetic field, which can be measured by a magnetic resonance imaging (MRI) scanner. MR-EIT reconstruction algorithms can be grouped into two: current density based reconstruction algorithms (Type-I) and magnetic flux density based reconstruction algorithms (Type-II). The aim of this study is to implement a series of r...
Manyetik Rezonans Tabanlı Elektrik Akımı ve İletkenlik Görüntüleme
Eyüboğlu, Behçet Murat (null; 2019-11-06)
Vücut içinde dokuların elektriksel özelliklerinin birbirinden farklı olduğu, bu özelliklerin dokuların sağlıklı olması ya da olmaması ve fizyolojik işlevleri ile değiştiği bilinmektedir. Buradan hareketle, 1980’li yıllarda Sheffield Üniversitesi’nde vücut yüzeyine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla dokuların elektriksel empedanslarının ölçülmesiyle, doku iletkenlik dağılımı görüntülerinin oluşturulduğu Elektriksel Empedans Tomografisi (EET) yöntemi geliştirilmiştir [1]. Günümüzde bazı klinik uygulamalar...
Manyetik Pusula Uygulamaları için Mekanik Rezonans Tabanlı Mikro Manyetometre Geliştirilmesi
Azgın, Kıvanç; Azgın, Kıvanç(2017)
Bu raporda, rezonans frekansı ölçümü temelinde çalışan ve algılama elemanı olarak birMEMS yük hücresine sahip olan bir Lorentz kuvveti manyetometresinin geliştirilmesisunulmaktadır.Geliştirilen manyetometre, hem tarak yapılı hem de düz plakalı elektrotları olan bir "Çift-Bağlı-Diyapazon" (ÇBD) ile, merkezlerinden ve iki ucundan bu diyapazona bağlı bir ızgarayapısından oluşmaktadır. Izgara yapısı hem elektrik direncini azaltarak daha az ısınmayasağlamakta hem de ÇBD üzerinde Lorentz kuvvetini oluşturmaktadır...
Manyetik Rezonans Görüntüleme ve NMR Relaksometre Tekniklerinin Gıda Alanındaki Uygulamaları
Öztop, Halil Mecit (null; 2012-10-10)
Citation Formats
Y. Akpınar, S. Öztürk, and M. Volkan, “Manyetik Hipertermi Tedavisinde Kullanıma Uygun Manyetik Nano ParçacıklarınınHazırlanması,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72157.